ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA 1. 11. 2021

Níže naleznete body ze zápisu, které byly diskutovány na zasedání Předsednictva dne 1. 11. 2021

Zápis předsednictvo 1.11.2021

Týmy