Výsledky voleb do předsednictva

Vážení hokejoví přátelé,

V pátek 17. prosince byla na programu dne konference ČSPH. Tato schůze se koná jednou za čtyři roky a její součástí je zhodnocení let minulých, současných i budoucích za účasti zástupců všech klubů českého pozemního hokeje. Nedílnou součástí této akce je volba nového prezidenta, předsednictva i členů komisí.

Dosavadní prezident Svazu pozemního hokeje Gino Schilders na začátku zasedání přivítal všech 54 delegátů jednotlivých klubů a speciálního hosta, dlouholetého českého reprezentanta a v současnosti předsedu Národní sportovní agentury, Filipa Neussera. Neusser vystoupil s krátkým projevem, ve kterém poděkoval všem účastníkům za jejich práci, kterou dělají pro rozvoj pozemního hokeje. 

Poté přišlo zvláštní poděkování pro Petra Doležala, který po více než 30 letech odešel z pozice v naší hokejové federaci.

Ve výroční zprávě o činnosti Českého svazu pozemního hokeje rozpracoval Schilders budoucí strategie a zdůraznil klíčové oblasti zájmu pro nadcházející roky. Potvrdil, že Svaz pozemního hokeje chce pokračovat v růstu a rád by navýšil počet členů ze současných 2500 na 5000. Schilders dodal, že si uvědomuje, že k tomu je potřeba jak více kvalitních trenérů, rozhodčích a funkcionářů, tak nutnost jejich vzdělávání, což by měla zaručit nově vzniklá Hokejová akademie. Kromě toho pokračuje federace v práci na národním hokejovém stadionu a na programu Olympijský sen, který by měl poskytnout větší podporu v rozvoji našeho sportu.

Schilders následně přednesl zprávu o činnosti komise, která byla doplněna vstupy Miroslava Semráda, jenž se věnuje speciálním projektům Českého svazu pozemního hokeje, Michala Krýsla, který má na starost vedení a vzdělávání rozhodčích, Tomáše Levého, jenž vede rozvoj mládeže a Josefa Ostaše, který má na starost STK soutěže.

Po představení zprávy o činnosti komise se chopil slova Stanislav Stejskal, který seznámil účastníky s finanční situací a s hospodařením Svazu. Veškeré tyto informace byly následně doplněny Davidem Vackem, předsedou Revizní komise, který mj. poděkoval federaci za bezproblémovou spolupráci.

Po vystoupení výše zmíněných aktérů zasedání se konaly volby.

Po 12 letech ve funkci byl Gino Schilders znovu zvolen s celkovým počtem 46 z 54 hlasů jako předseda Českého svazu pozemního hokeje.

O místo v předsednictvu mělo zájem rekordních 11 kandidátů. Na základě stanov mohlo být zvoleno maximálně 9 z nich. 

Rádi bychom poblahopřáli následujícím kandidátům, kteří byli zvoleni na základě 54 platných hlasů. Novými členy předsednictva se stali:

Tomáš Levý (52 hlasů)

Stanislav Stejskal (51)

Miroslav Semrád (50)

Josef Ostaš (43)

Marek Brada (39)

Jan Kopecký (36)

Jakub Mejzlík (36)

Tomáš Vohnický (36)

Robin Weintritt (35)

Petr Keller a Tomáš Holek v tomto kole zvoleni nebyli. Zvláštní poděkování patří Petru Kellerovi, který byl v předsednictvu 8 let.

Do revizní komise byli zvoleni tito členové: 

David Vacek

Radim Baše

Vojtěch Kolář

Kateřina Al-Amelová

Ferdinand Veverka

Velké poděkování patří všem delegátům klubů za jejich příspěvky, nápady a podnětnou diskuzi. Zvláštní poděkování patří Josefu Ostašovi a Michalu Krýslovi za vedení schůze a všem, kteří se na přípravách podíleli. Děkujeme také našim dlouhodobým partnerům Deloitte, Masserati a Národní sportovní agentuře.

Děkujeme všem za dosavadní podporu a přejeme vám krásné vánoční svátky. 

Kristína Rýcová

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy