Aktuální opatření týkající se sportu

Aktuální opatření a stanovy ve vztahu ke sportu se oproti poslední úpravě nemění. Nadále tedy platí:

  1. Profesionální sportovci mohou vykonávat svou činnost na vnitřních i venkovních sportovištích, a to bez limitu, avšak za dodržení pravidel zavedených pro zaměstnance a OSVČ dle Mimořádného opatření ze dne 20. 11. 2021 č. j. MZDR 42085/2021-1/MIN/KAN.
  2. Konání sportovních soutěží a sportovních utkání (profesionálních i amatérských) je dle podmínek stanovených čl. I odst. 14 MO služby umožněno max. pro 100 osob.
  3. Sportovní příprava neměnného kolektivu (pravidelná tréninková činnost) nevyžaduje kontrolu bezinfekčnosti. Kontroluje se pouze vykazování klinických příznaků onemocnění covid-19 a to za splnění podmínek kontroly bezinfekčnosti osob účastnících se sportovní činnosti.

Všechny stanovy si můžete přečíst na stránkách ČUS zde.

Veronika Decsyová

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy