Český svaz pozemního hokeje is hiring!

The Czech Olympic Dream

Český pozemní hokej ušel za posledních deset let dlouhou cestu. Tvrdě jsme pracovali na rozšiřování hráčské základny a na budování kultury Hokejové rodiny. Snažili jsme se vytvořit prostředí, kde jsou si všichni rovni, kde se vzájemně podporujeme a kde stavíme na silných stránkách každého jednotlivce. To se nám, doufáme, podařilo.

Uvědomujeme si však, že tato cesta není zdaleka u konce. Víme, že máme příležitost stavět na nové generaci hráček od 12 do 18 let, kde je větší konkurence, která zákonitě vede k větší chuti po zlepšování se.

Český svaz pozemního hokeje by rád podpořil tuto dravost a sny našich hráček, a proto se rozhodl spojit síly s Národní sportovní agenturou, která si dala za cíl finančně podpořit 7 kolektivních ženských sportů na jejich cestě na Olympijské hry v Los Angeles v roce 2028.

Tato podpora nám umožní zhodnotit naše dosavadní působení a naše strategie a nasměrovat nás k tomu, abychom se mohli poměřit s těmi nejlepšími z Evropy a kvalifikovali se na Olympijské hry. 

Kromě ctění a sdílení olympijských hodnot bychom chtěli, aby se náš sen o účasti na Olympijských hrách stal snem každého člena naší hokejové rodiny po dobu následujících několika let. Přáli bychom si, aby jej s námi prožívali jak mládežnické hráčky a jejich rodiče, tak jednotlivé kluby a naši fanoušci, jejichž podpora je rovněž důležitá. Uvědomujeme si, že tato finanční pomoc míří pouze na ženskou složku našeho sportu, nicméně budeme rádi, pokud se cesta za Olympijským snem stane i cestou naší mužské reprezentace. 

K naplnění tohoto snu však bude potřeba špičkový personál, který se o náš tým bude starat, a intenzivní spolupráce s našimi profesionálními partnery, Národní sportovní agenturou, ale i rodiči a školami. Učit se chceme od těch nejlepších, což znamená, že oslovíme i zástupce zemí, kteří již tento sen v minulosti se svými týmy realizovali.

Abychom vše společně zvládli, hledáme do našich řad různorodou skupinu kvalitních členů týmu, jejichž hlavním cílem bude tuto vizi zrealizovat. Hledáme jednotlivce, kteří jsou zaměřeni na výkon a chtějí posouvat hráčky na další úroveň. Zároveň chceme, aby nově vznikající Olympic Dream tým sdílel stejné hodnoty. 

Z těchto důvodů vyhlašujeme výběrové řízení na řadu pozic, ve kterých rádi přivítáme šikovné a zapálené kandidáty, kteří se přidají k naší společné cestě. Očekáváme, že koncem února budeme definitivně vědět, zdali dostaneme přislíbenou dotaci, a proto zahajujeme výběrové řízení již nyní. 

Uvědomujeme si, že větší přísun financí je pro český pozemní hokej trochu dvousečná zbraň – na jedné straně je to obrovská šance, jak zlepšit a proměnit celý náš sport a na druhou stranu chápeme, že to může vytvořit tlak na naše rodinné vztahy, které jsou založeny na základech čistě amatérského sportu. Doufáme však, že společně s námi tuto příležitost doceníte a třeba se stanete její součástí.

Kromě pozic, kde jsou nutné hokejové znalosti, hledáme také posily v manažerských a organizačních oblastech, kde předchozí zkušenost z hokejového prostředí potřebná není. Budeme se těšit na vaše životopisy.

Jménem představenstva Českého svazu pozemního hokeje bychom rádi vyjádřili nadšení z tak obrovské příležitosti, jakou je možnost posunutí našeho sportu na novou úroveň. 

Více informací o pracovních možnostech naleznete v přiložených dokumentech.

Jménem předsednictva Českého svazu pozemního hokeje
Gino Schilders

#FutureOlympians

_______________________________________________________________________________

Organizační struktura:

Kliknutím na jednotlivé názvy pozic níže se vám zobrazí úpný popis pracovní pozice a požadavky.

High Performance Director

Náplň:

 • Zodpovědnost za strategie, které se týkají zlepšování výkonu českých národních týmů, a jejich realizace
 • Zodpovědnost za sportovní, organizační a finanční cíle
 • Nositel a šiřitel kulturních hodnot pozemního hokeje
 • Člen představenstva
  • Finanční ohodnocení: 60.000-80.000 CZK

Sports Director/ Sportovní ředitel

Náplň:

 • Zodpovědnost za definici a realizaci metodických strategií a koncepcí v technických, taktických, fyzických a mentálních oblastech hráček
 • Vedení a rozvoj trenérů národního týmu a vybraných klubových profi-trenérů
 • Vedení podpůrného hokejového týmu a spolupráce s externími subjekty (například externí lékařský tým, externí konzultanti, Hokejová akademie, soutěžní komise)
  • Finanční ohodnocení: 50.000-80.000 CZK

Logistic Manager/ Manažer logistiky

Náplň:

 • Vytváření ročních plánů příprav pro národní týmy ve spolupráci s kouči a trenéry
 • Organizace turnajů, soustředění, tréninků, přátelských utkání a veškerých dílčích úkolů spojených s organizací těchto sportovních akcí
 • Hledání způsobů, jak oživit kulturní hodnoty pozemního hokeje skrze zapojení hráčů, rodičů, škol, sponzorů, trenérů, zaměstnanců Českého svazu pozemního hokeje a externistů
 • Koordinace týmových manažerů národních týmů
 • Vedení podpůrného týmu a spolupráce s externími složkami (Marketing, PR, Sponzoring)
  • Finanční ohodnocení: 50.000-80.000 CZK

Operational Support Assistant/ Olympijský asistent

Náplň:

 • Zodpovědnost za přímou podporu týmů a zaměstnanců v organizačních, logistických a finančních oblastech
 • Úzká spolupráce s Logistic Managerem 
  • Finanční ohodnocení: 30.000-45.000 CZK

National Team Coach/ Trenér národního týmu

Náplň:

 • Zodpovědnost za vedení českých ženských a mládežnických reprezentantek na jejich cestě na Olympijské hry v Los Angeles v roce 2028
   • Dohled na rozvoj ženských národních týmů U21, U18 a týmů U16 a U14 na celostátní úrovni
   • Úzká spolupráce s klubovými profi-trenéry a zajištění 100% zaměření na rozvoj hráček napříč národními týmy a kluby
  • Finanční ohodnocení: 40.000-80.000 CZK

Club Profi Trainer/ Klubový profi-trenér

Náplň:

 • Zodpovědnost za vedení českých ženských a mládežnických reprezentantek na jejich cestě na Olympijské hry v Los Angeles v roce 2028
 • Dohled na vývoj týmů U14, U16 a U18 a národního ženského týmu se zaměřením na hledání nových talentů
   • Vykonávání pozice trenéra u národních týmů (U16/U18/U21/ženy) a a zajištění 100% zaměření na rozvoj hráček napříč národními týmy a kluby
   • Aktivní podpora klubů, které prozatím nemají klubového profi-trenéra
  • Finanční ohodnocení: 40.000 – 80.000 CZK

Conditioning coach/ Kondiční trenér 

Náplň:

 • Zodpovědnost za vedení českých ženských a mládežnických reprezentantek na jejich cestě na Olympijské hry v Los Angeles v roce 2028
  • Intenzivní spolupráce s Hlavním kondičním trenérem a Hokejovým trenérem
  • Dohled na silově-kondiční přípravu dívek do 18 let
  • Úzká spolupráce s klubovými profi-trenéry a zajištění 100% zaměření na rozvoj hráček napříč národními týmy a kluby
 • Finanční ohodnocení: 30.000 do 40.000 CZK

Athlete trainer/ Atletický trenér

Náplň:

 • Řízení rozvoje pohybové a silově-kondiční přípravy hráček ve spolupráci s trenéry a fyzioterapeutem
 • Spoluúčast na komplexním přístup ke zdraví dospívajících hráček
 • Diagnostika pohybové výkonnosti hráček ve spolupráci s externími zdravotními podpůrnými funkcemi
 • Tvorba, plánování a realizace individuálních a skupinových tréninkových plánů
 • Participace na realizaci tréninkového procesu s ostatními členy realizačního týmu
 • Finanční ohodnocení: 30.000 do 40.000 CZK

Ke každé pozici prosíme o vyplnění Formuláře ODT.

 

________________________________________________________________

Časová osa náboru:

 • Sběr přihlášek – 14. ledna – 7. únor 2022
 • Vyhodnocování zaslaných životopisů a schůzky s vybranými kandidáty – 7. – 28. února 2022
 • Plánování finálního výběru a sestavení Olympic Dream týmu – do 31. března 2022
 • Plánované zahájení činnosti Olympic dream týmu – 1. dubna 2022
  • v případě rychlejšího HR řízení bude možný nástup v dřívějším termínu po dohodě. V případě, že nenajdeme pro některé pozice vhodného kandidáta, termín sběru přihlášek prodloužíme.

V případě zájmu o jednu nebo více z těchto pozic posílejte prosím vaše životopisy a vyplněný formulář na email kristina.rycova@pozemnihokej.cz do 7. února 2022. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se výběrového řízení využijte tuto emailovou adresu také.

 

Kristína Rýcová

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy