ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA 7. 2. 2022

Níže naleznete body ze zápisu, které byly diskutovány na zasedání Předsednictva dne 7. 2. 2022.

Zápis předsednictvo 7.2.2022

Týmy