Jak si stojí Olympijský sen? 

Je to měsíc a půl, co jsme poprvé s veřejností sdíleli projekt Olympijský sen. Od té doby na něm Český svaz pozemního hokeje intenzivně pracuje. Od vypuštění první vlaštovky – kterou bylo oznámení náboru do týmu Olympic Dream Team, nám přišlo desítky přihlášek na obsazované pozice a proběhlo již několik kol výběrové řízení. V současnosti se nám rýsuje velmi kvalitní tým, jenž má za cíl jediné – projít se pod olympijskými kruhy v Los Angeles v roce 2028. Právě v LA se totiž za šest let budou konat Olympijské hry, kam směřují veškeré naše myšlenky.

Dotace
Projekt Olympijský sen musí být pochopitelně opřen i o finanční stránku věci. V té nám pomáhá Národní sportovní agentura, která se rozhodla podpořit sedm kolektivních sportů na cestě na Olympijské hry. Dotace nese název Podpora státní reprezentace žen kolektivních sportů LOH 2028 a je přímo zaměřena na pomoc a zabezpečení státní sportovní reprezentace – kategorie žen a dívek s cílem kvalifikace na LOH 2028 v Los Angeles. Podpora se týká kolektivních sportů zastoupených na LOH, házené, fotbalu, basketbalu, volejbalu, pozemního hokeje, ragby a vodního póla.

O možnosti zaslání žádosti o dotaci jsme se dozvěděli na podzim 2021. Času na přípravu a zpracování nebylo příliš, a proto se na projektu začalo intenzivně pracovat se zapojením širší pracovní skupiny. Ihned od začátku byly do procesu zapojeny i kluby s ženskou složkou, které vyjádřily podporu hlavním myšlenkám tohoto projektu. Finální podoba žádosti o 30 stranách obsahovala historii, analýzu současného stavu, způsob kvalifikace a plány k realizaci cíle, kterým je kvalifikace na LOH 2028. Jak potvrzuje Karolína Paterson: „Veškeré materiály byly za naši stranu dodány a v současnosti očekáváme finální písemné potvrzení v horizontu 1–2 týdnů.

Hlavní myšlenky konceptu
Jako každý velký projekt i ten náš stojí na jasně postavených cílech a hodnotách. V případě  projektu Olympijský sen chceme dosáhnout následujícího:

1.     Změna myšlení: “Když děláme, co děláme, dostaneme výsledky, které máme. Musíme radikálně změnit, jakým způsobem pracujeme a přemýšlíme.

2.     Rozvoj založený na hodnotách: Společné hodnoty jako základ našeho rozvoje

3.     Přístup zaměřený na hráčky: Celostní přístup a podpora hráček (škola/studium/rodina/kluby) + “chtít” je důležitější než “umět”

4.     Odkaz pro budoucí generaci: Dlouhodobě zvednout ženský pozemní hokej v ČR

5.     Semi-profesionální a profesionální podmínky: Profesionalizovat podporu týmu, tým a motivovat hráčky k udržení si naší silné hokejové kultury

6.     Základem je zvýšit intenzitu a kvantitu: Víc zápasů, víc tréninků, více video analýzy, více práci s daty…

7.     Centrálně řízené: Domluvit se na společných zásadách, ale přitom ponechat dostatek svobody myšlení a kreativity

8.     Spolupráce: Spolupráce s ostatními sporty, trenéry a sportovním managementem v ČR i mimo ČR, kteří úspěšně absolvovali tuto cestu před námi, spolupráce s NSA

9.     Hrdost: Dlouhodobě najít cestu, jak budovat hrdost u hráček, realizačního týmu, fanoušků atd.

Pro podporu těchto myšlenek jsme vytvořili strukturu, která se zaměřuje na rozvoj hráček. Ve vybraných klubech budou působit High Performance Coaches, kteří budou pracovat jak na klubové, tak na národní úrovni. Totéž platí i pro reprezentační trenéry, kteří nebudou mít na starost pouze národní týmy, ale jejich cílem bude také podpora klubů a spolupráce s vybranými High Performance Coaches. Společně s pomocí sportovního ředitele zajistí efektivní rozvoj hráček podle stanovené metodologie. Tím také zajistíme, že olympijská cesta bude cestou, která nabídne příležitost pro všechny mladé i zkušenější hráčky, které se k ní budou chtít připojit.

Dveře jsou zde otevřeny pro každého, kdo chce ukázat, čeho je schopen. V následujících měsících proto plánujeme otevřené tréninky/herní dny, kterých se bude moci zúčastnit každý a každý bude moci ukázat své dovednosti.

Výběrové řízení a pracovní skupina
S potěšením můžeme konstatovat, že se do výběrových řízení zapojili nejenom interní zájemci z řad hráčů, fanoušků a podporovatelů pozemního hokeje v České republice, ale také řada externistů a zahraničních uchazečů. Výběrové řízení probíhá na pozice: High Performance Director, Logistic Manager, Sport Director, Olympic Assistant, High Performance Head Coach, High Performance Coaches a Strength Conditioning Coach. Na výběrovém řízení se podílí jednak společnost Apogeo, která nám pomáhá sestavovat profily vybraných kandidátů a jednak předem určená výběrová komise a pracovní skupina. Při přípravách plánů a budoucích kroku jsme byli navíc v kontaktu se zahraničními experty, kteří mají úspěšně cestu na olympijské hry za sebou.

Jak uvedl Předseda Českého svazu pozemního hokeje Gino Schilders: „Od počátku se na projektu podílí širší pracovní skupina, jejíž členy jsou Josef Ostaš, Tomáš Levý, Miroslav Ludvík, Tomáš Babický, Daniel Hejret, Tomáš Procházka, Milan Tyburec, Jakub Mejzlík, Karolína Paterson, Kristína Rýcová a Martin Seemann.

Ve výběrových komisích dále figurují Robin Weintritt, Radim Baše, Josef Ostaš, Tomáš Procházka, Karolína Paterson, Kristína Rýcová, Stanislav Stejskal a další. Zahraniční kandidáti byli dále konzultováni s odborníky z FIH a IHF, kteří například dohlížejí na rozvojové programy a pracují se špičkovými trenéry po celém světě. Projekt byl od začátku podpořen celým starým předsednictvem. Současné předsednictvo se s projektem seznamuje a připomínkuje. Úzká spolupráce je navázána také se všemi vybranými oddíly.

Věříme, že tým, který v současnosti vzniká po našem boku, přinese svěží vítr do našeho sportu a nastaví jasnou vizi. Pevně doufáme, že vám v budoucích týdnech budeme moci Olympic Dream Team představit. 

První kroky nového týmu
Několik prvních měsíců bude muset Olympic Dream Team velmi intenzivně pracovat na vytvoření správných procesů a cílů. Budeme proto velmi rádi, pokud bude celý český svět pozemního hokeje této změně nakloněn a přijme jej s otevřenou myslí i náručí.

Olympijská děvčata
Realizační tým je pevnou součástí tohoto projektu, bez hráček, která se poperou o cestu na olympiádu, by však vůbec nic takového vůbec nevzniklo. Uvědomujeme si, že pro mnohé bude tato cesta složitější, náročnější, co se týče přípravy jak fyzické, mentální, tak časové. Aby se ženy a dívky mohly plně věnovat jen a jen pozemního hokeji a svému rozvoji, půjde část dotací na olympijský projekt také kompenzačním příspěvkům pro hráčky. Věříme, že je to krok správným směrem, který může posunout český pozemní hokej směrem výš.

Cesta je cíl
Průběžně vás budeme seznamovat s posuny, novinkami a plány projektu. Chceme, aby s novými procesy byla seznámena široká hokejová veřejnost.

Závěrem si uvědomujeme, že vše, co nově vzniká, může časem narazit na řadu překážek. Úkolem celého týmu – realizačního i ženského, bude tyto překážky překonat a společně táhnout za jeden provaz. Protože věříme, že cesta je cíl. A na této cestě vás všechny moc rádi přivítáme.

Kristína Rýcová

Týmy