Nové vedení ČSPH

Na základě volby zástupců klubů z prosince 2021, bylo ustaveno nové, tentokrát desetičlenné, předsednictvo Českého svazu pozemního hokeje. 

Kromě znovu zvoleného prezidenta Gina Schilderse, který je podle stanov automaticky jeho členem, byl tento výkonný orgán ČSPH zvolen ve složení Stanislav Stejskal, Josef Ostaš, Tomáš Levý, Jakub Mejzlík, Marek Brada, Jan Kopecký, Miroslav Semrád, Tomáš Vohnický a Robin Weintritt.

Hned na prvním setkání po Novém roce předsednictvo odsouhlasilo navržené místopředsedy Svazu, kterými se stali Stanislav Stejskal a Josef Ostaš. 

Předsednictvo ČSPH si vytyčilo na následující funkční období několik cílů. Jedná se jak o krátkodobé, tak samozřejmě i ty dlouhodobé. Rádi bychom Vás seznámili v průběhu následujících několika týdnů s tím, jaké priority si dali jednotliví předsedové komisí. Zde jsou prozatím ty hlavní, dlouhodobé, které si vzalo Předsednictvo ČSPH za své.

Hlavní cíle a cesta k jejich naplnění

  • Rozšíření základny na 5.000 hráčů (stávající stav 2.500)
  • Rozvoj a vzdělávání (mládež, hokejová akademie)
  • Finance a infrastruktura (včetně posílení vlastních zdrojů)
  • Olympijský sen (výkonnostní složka) 

Aby bylo možné co nejefektivněji výše uvedených cílů dosáhnout, rozhodlo se Předsednictvo ČSPH, že částečně změní strukturu svých komisí a výkonných funkcí: „Pro dosažení uvedených cílů jsme navrhli a schválili novou organizační strukturu. V principu jde o rozdělení úkolů do 5 hlavních oblastí a v jejich rámci dále na úroveň jednotlivých komisí,“ vysvětluje člen P-ČSPH Robin Weintritt, který se na tvorbě nové struktury podílel. „Zlatý level plní roli dohledovou/mentorskou, stříbrný tvoří výkonní manažeři, kteří mají pod sebou na starosti jednotlivé komise a jejich předsedy/členy, kteří jsou v bronzové linii,“ dodává s tím, že základní cíl změny byl jasný. „Cílem změny je zejména zefektivnění práce v jednotlivých oblastech a jasná odpovědnost jednotlivých pozic v organizační struktuře.“

Detailnější rozdělení odpovědnosti a kompetencí můžete vidět v přiložené tabulce:

pastedGraphic.png

Děkujeme za Vaši důvěru

Předsednictvo Českého svazu pozemního hokeje

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy