Úprava pravidel a jejich výklad. Nulová tolerance. Čeho?

S novou sezónou přicházejí i nové modifikace a interpretace jednotlivých pravidel. Případně byla některá pravidla upřesněna tak, aby byla jasnější pro všechny. Zde tedy přinášíme souhrn novinek, které se probíraly také na jednotlivých školeních v klubech, kam zástupci KR před novou sezónou vyrazili.

Cílem KR bylo nejen obecné shrnutí pravidel, ale také vysvětlení novinek v praxi. Snaha byla především o to, aby se na hřišti nevyskytovaly nejasnosti zejména z důvodu neznalosti pravidel. „Snažili jsme se s Kubou objet všechny kluby tak, abychom vysvětlili co nejvíce pravidel a jejich interpretaci. Chceme s kluby v tomto ohledu pracovat dlouhodobě a vytvořit tak základ nejen pro větší chápání pravidel v akci, ale také pro větší oddílovou iniciativu a podporu začínajícím rozhodčím,“ vysvětluje Tomáš Holek, jenž v KR zodpovídá mj. za odborná školení.

Změny pravidel

Trestný roh a speciální vybavení na jeho obranu (upravení formulace a změna pravidla o vybavení)

– hráč může mít na sobě věci na vybíhání rohu i při následné hře – kdekoliv ve čtvrtině
– pokud hráč s vybavením opustí čtvrtinu, následuje rozehrávka na čtvrtině
– hráč smí po přerušení hry s vybavením rozehrát (úderem), nikoli self-passem (nebezpečí)
– pokud hráč rozehraje, nesmí se již zapojit do následné bránící akce – pokud ano, následuji TR
– při TR stále platí 40s na rozehrání rohu – pokud hráči nejsou připraveni zelená karta – vztahuje se jak na nahravače, tak na obránce

Vysoká puš (změna pravidel o 5m)

– z pravidel byla vypuštěna vzdálenost 5m při přijímání vysokého puše, byla nahrazena informací o „hrací vzdálenosti“ (tzn. cca 2m)
– hráči, který není jasným příjemcem vysokého puše, je povoleno vběhnout do území 5m přijemce, pokud nevytvoří nebezpečí – v tomto případě hra pokračuje
– stále platí, že rozhodující moment, kdy se určuje nebezpečí situace (tzn. klíčová vzdálenost mezi případnými příjemci míče v místě předpokládaného dopadu) je 20m od předpokládaného místa dopadu
– pokud jsou hráči u sebe do „hrací vzdálenosti“, míč připadá týmu, který puš brání (nezáleží, kdo je k míči blíž – pokud jsou u sebe, jedná se dle současného výkladu pravidel o nebezpečnou situaci)
– pokud je jeden z hráčů sám (v hrací vzdálenosti není protihráč), míč má dovoleno přijmout – pokud mu do příjmu vstoupí protihráč, vytváří nebezpečnou situaci on, tzn. píská se proti němu
– hráč, který nepříjímá míč, může začít bez penalizace atakovat přijímajícího hráče až v momentě, kdy má míč pod kontrolou 

Nebezpečná hra (pouze upravena specifikace)

– míček mířící na koleno a výš = nebezpečný míč
– při střele na branku – pokud bránící hráč stojí v trajektorii střely i na vzdálenost větší než 5m a zasáhne ho míček do/nad kolena – nebezpečná hra
– při střele na branku – pokud obránce vběhne do trajektorie a zasáhne ho míč do těla = TR
– pokud obránce stojí na brankové čáře jako poslední hráč a zasáhne ho míč, který letěl do branky (i nad kolena) – nejedná se nebezpečnou hru, ale následuje TÚ

Karta v obranné čtvrtině

– jakýkoliv přestupek ve čtvrtině ohodnocený kartou = automaticky trestný roh

Konec utkání / časového úseku při dohrávaném TR

– úprava pravidel vyjasňuje, že hra končí (kromě jiných okolností – přestupek, branka,..) až poté, co míč opustí celým svým objemem prostor 5m od střeleckého kruhu (tzn. opustí čárkovaný kruh)

Nulová tolerance nevhodného chování

– slušný dotaz na rozhodčího s žádostí o případné vysvětlení přestupku – bez napomenutí
– pořvávání na rozhodčího → bez sprostých slov – ZK nebo ŽK,
se sprostými slovy – ŽK nebo ČK
urážení nebo nadávání soupeři → ŽK nebo ČK
– nadávání sám sobě – rozhoduje intenzita – napomenutí, ZK, ŽK
– nadávání spoluhráčům – rozhoduje intenzita – napomenutí, ZK, ŽK
– „protestující“ hráči ve skupince 2 a více (tzv. „crowding“) – ZK, ŽK
– hlavním rozhodujícím faktorem pro uplatňování tohoto pravidlo a následné trestání bude intenzita projevu a vulgarismy

Směrem k poslednímu pravidlu Tomáš Holek poznamenal. „Rádi bychom prezentovali hokej lépe než doposud, primárním cílem je hra samotná. Nikdo nechce hokej připravit o emoce, nicméně záměrem uplatňování nulové tolerance nevhodného chování je, aby byl hokej atraktivní pro diváky, jejich děti a nové zájemce. Tento trend je nyní hlavním a určujícím směrem, kterým chce světová federace jít. Dle toho, jak utkání vypadají v zahraničí je jasné, že tím, že se bude trestat nevhodné chování hráčů a střídaček, nevymizí ani emoce, ani jedinečnost hokeje samotného. Hlavním rozhodujícím faktorem pro uplatňování tohoto pravidlo a následné trestání bude intenzita řvaní a sprostá slova. Věříme, a dle již proběhlých školení v klubech se to potvrzuje, že tato změna je vnímána valnou většinou jako pozitivní krok správným směrem.“

„Dovolím si k tomuto pravidlu vyjádřit, ač jsem nebyl jeho iniciátorem. Pokud si někdo myslí, že je to pro nás rozhodčí paráda, že budeme nyní vylučovat striktně každého, kdo poruší pravidlo o nevhodném chování, tak se mýlí. Rozhodně to pro nás není příjemná situace a věřím, že většina hokejového národa rozumí tomu, proč se toto pravidlo nyní bude aplikovat. Prostě a jednoduše nejsme fotbal, kde se nadává rozhodčím a protihráčům na denní bázi, ale také nejsme a nechceme být tak striktní jako v rugby, kde s rozhodčím smí mluvit jen kapitán. Pokud se nás kdokoli zeptá při utkání slušnou formou, není důvod mu neodpovědět,“ komentuje zpřísnění pravidel Jakub Mejzlík a dodává. „Někdy to však při neustálých dotazech vypadá, že se více debatuje, než hraje. Rád bych poprosil všechny hráče o respektování toho, že jim rozhodčí někdy nemusí hned odpovědět a odkáže je na vysvětlení po utkání – často se jedná jen o to, že se chce soustředit na hru a rozhodování, nikoli na diskuzi, byť slušnou, s hráči. Pak to často vypadá, že jsou rozhodčí arogantní, protože hráčům neodpoví, ale primárně se jedná hlavně o to, aby dělali správná rozhodnutí. I když ani to, stejně jako u hráčů, se vždy nemusí povést na 100%. Celé je to prostě o vzájemném respektu a větším pochopení. I proto moc děkuji všem, kdo se v klubech vyjádřili vůči změně pozitivně.“ 

-jam- , -tho-

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy