Memorandum ČSPH: Bezpečné sportovní prostředí

Rádi bychom vás za předsednictvo ČSPH seznámili s memorandem, které jsme přijmuli. Zajímá vás otázka bezpečného sportu? Spojte se s námi a pomozte nám v této otázce! Obrátit se můžete na členy předsednictva nebo na náš sekretariát.

Memorandum ČSPH: Bezpečné sportovní prostředí

My, za Český svaz pozemního hokeje, jsme přesvědčeni, že vytváření a zaručení bezpečného prostředí v rámci pozemního hokeje a naší Hokejové rodiny, je naprosto klíčové. Naším cílem je představovat hodnoty rodiny, které jsou pro všechny velmi důležité. Pocit bezpečí mezi ně rozhodně patří, a proto se chceme zaručit, že se každý na pozemním hokeji cítí v bezpečí a přijímán.

Z toho důvodu jsme se rozhodli sdílet s Vámi tuto myšlenku. Přestože pevně věříme, že jsme bezpečný sport, jsme si vědomi problémů a rizik, které se v rámci týmových sportů vyskytují. Šikana, psychický nátlak, sexuální obtěžování a další formy utlačování patří mezi nejčastější nebezpečí. Nechceme se k těmto problémům otočit zády a předstírat, že se nemohou dít v rámci našeho sportu, jen protože o nich nevíme.

Rádi bychom byly sportem, který je v tomto směru proaktivní a iniciuje různá řešení a nabízí pomoc každému, kdo se na pozemním hokeji z jakéhokoliv důvodu necítí bezpečně. Proto budeme pracovat na programu, který v následujících letech toto téma představí a dostane jej do podvědomí hráčů, rodičů, trenérů a klubů. Cílem je pomocí komunikace a opatření snížit jakákoliv rizika obtěžování či utlačování na minimum.

Není tolerováno zneužívání jakéhokoliv typu nátlaku a Český svaz pozemního hokeje udělá vše, co je potřeba k předejití těmto situacím. Chceme být sportem, kde si všichni členové společně mohou užít plno legrace, rozvíjet svou osobnost a s respektem k ostatním dělat to, co je baví.

Jsme součástí evropského programu Erasmus+, kde jsme se inspirovali holandskou federací i EHF (Evropská hokejová federace). Různé záležitosti jsme konzultovali také s Českým olympijským výborem, se kterým jsme v kontaktu a budeme s nimi spolupracovat v rámci tohoto tématu i do budoucna.

Předsednictvo Českého svazu pozemního hokeje

Memorandum Safe Sport Environment

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy