Konference o udržitelnosti i lidských právech s českou účastí.

Trochu si odskočíme od hokeje, ale vlastně ne tak úplně. Český svaz pozemního hokeje se úspěšně etabloval v jednotlivých programech Erasmus + Sport, kde se mají možnosti potkávat a sdílet si informace jednotlivé členské federace, kluby, ale také evropské instituce.
Na tomto poli se angažujeme zejména díky předsedovi ČSPH Gino Schildersovi, který otevírá dveře dalším lidem z ČR, kteří se mají možnost vzdělávat a následně své informace předávat v českém prostředí dále. V poslední době měla například možnost vyrazit spolupracovnice ČSPH Míša Urbánková konference v Budapešti. Jaké měla pocity a o čem celá akce byla? To se na následujících řádcích můžete dočíst ze slov samotné Míši.
„Ve dnech 15. a 16.11. jsem se díky podpoře programu Erasmus + Sport zúčastnila EFDN konference (European Football for Development Network) v Budapešti. Tématem letošního 18. ročníku byla udržitelnost a lidská práva,“ svěřuje se Míša a dodává. „Tato konference přináší jedinečnou možnost sdílet s ostatními účastníky navzájem své poznatky pomocí prezentací, diskuzních panelů, breakout sessions, kulatých stolů o udržitelnosti životního prostředí, sociálním začleňování, anti diskriminaci, fyzické aktivitě u mladší i starší populace atd. Účast na této konferenci byla přínosná nejen díky možnosti setkání se s dalšími partnery projektů Erasmus+ Sport.“
Míša má za sebou také říjnovou konferenci, která se konala na půdě Českého olympijského výboru. Téma bylo vcelku jasné a aktuální. Jak přenést udržitelnost do sportu a uvést ji v realitu. Určitě se shodneme, že je to aktuální téma nejen ve sportu, ale ve společnosti celkově.
„Český olympijský výbor pořádal dne 12. října v rámci projektu As Sustainable as possible (ASAP) konferenci na téma Udržitelnost ve sportu. V Praze se při té příležitosti sešlo 19 řečníků a více než 60 účastníků na místě a 50 online účastníků zastupujících různé mezinárodní i české sportovní svazy,“ představuje Míša konferenci. „Federace diskutovaly zejména o tom, jak uvést do praxe vizi projektu ASAP „přechod od slov k činům a od ad-hoc iniciativ k integrované udržitelnosti napříč provozy a aktivitami sportovních organizací.“ Během setkání bylo možné vyměnit si s účastníky praktické tipy a náměty u 4 interaktivních kulatých stolů na tato témata – „Uhlíková stopa: cestování a doprava jako hlavní výzva pro sportovní organizace“, „Využití síly komunikace k podpoře udržitelnosti ve sportu a jeho prostřednictvím“, „Jak posouvat udržitelnost společně s obchodními partnery“ a „Sportovci a sportovní organizace: spolupráce na dosažení cílů udržitelnosti“. Celá diskuze byla velmi obohacující a my věříme, že ČSPH bude na tomto poli jednou z nejaktivnějších federací, která jednotlivá témata převede v činy.“
Děkujeme za redakci Míše za její poznatky a věříme, že účastnit se těchto akcí dává smysl zejména pro budoucnost. Nejen našeho sportu, ale celkově českého sportovního prostředí. Pokud byste se rádi dozvěděli více informací nebo s námi sdíleli podobnou aktivitu, určitě se nám ozvěte.
-jam- 

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy