ČSPH: Robin Weintritt novým GS ČSPH

S potěšením oznamujeme, že byl člen P-ČSPH p. Robin Weintritt od prosince 2022 jmenován Generálním sekretářem Českého svazu pozemního hokeje.

Robin se stal členem Předsednictva ČSPH v loňském roce poté, co se angažoval jako předseda hokejového klubu ze Kbel. V hokeji působí již několik let a přináší s sebou rozsáhlé know-how z vedoucích pozic v oblasti rozvoje podnikání, což z něj činí vhodnou osobu pro vedení jednotlivých svazových týmů.

Generální sekretář stojí v čele sekretariátu a předsedy z různých komisí a v této roli je plně zodpovědný za plnění strategie stanovené Předsednictvem ČSPH. Začátkem příštího roku vás budeme dále informovat o strategii pro nadcházející roky a o způsobu, jakým bychom chtěli našich cílů v jednotlivých částech pozemního hokeje dosáhnout.

„Po svém zvolení do představenstva se Robin aktivně zapojil do týmu a intenzivně přispívá k dalšímu rozvoji naší strategie. Jsem nadšený, že v této funkci vidím někoho, kdo má jak hokejové, tak rozsáhlé obchodní zkušenosti, a přeji Robinovi v jeho nové roli vše nejlepší. Vzhledem k tomu, že máme silné růstové ambice, transformujeme se z jednovrstvé organizace na dvou až třívrstvou organizaci, která rozděluje strategické a provozní diskuse, abychom byli schopni efektivněji stmelovat naši hokejovou rodinu. Opětovné zavedení funkce generálního sekretáře je důležitým krokem na této cestě,“ uvedl ke jmenování Robina Weintritta předseda ČSPH Gino Schilders.

-jam-

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy