Fond Solidarity: Slouží těm, kteří to potřebují

Před necelým rokem jsme vám představili Fond Solidarity, který si dává za úkol pomáhat lidem, kteří se nacházejí ve složité životní situaci a potřebují podporu. U jeho zrodu stáli Gino Schilders a Lenka Holubcová, kteří se rozhodli spojit síly ve prospěch hokejové rodiny.

Věděli jste, že do tohoto projektu můžete přispívat i vy? Je to tak! Tímto vás zveme k účasti a podpoře této důležité iniciativy. Každý příspěvek, velký či malý, může pomoci poskytnout pomoc tam, kde je třeba, a posílít komunitu českého pozemního hokeje.

Jak o fondu hovoří Gino Schilders?

,,Ne všichni máme to štěstí, že si můžeme dovolit koupit to, co chceme nebo potřebujeme. Proto jsme se rozhodli vytvořit samostatný rozpočet, který nám umožní pomoci těm, kteří to potřebují. Jsem rád, že se Lenka Holubcová s nadšením stala jednou z ambasadorek této iniciativy. Každý, kdo by chtěl někomu z hokejové rodiny finančně pomoci, může kontaktovat Lenku nebo mě. Žádost pak posoudíme a budeme hledat řešení. Chápu, že ti, kteří finanční pomoc nejvíce potřebují, často váhají s jejím vyhledáním. Proto nás všechny vyzývám, abychom se spojili, převzali iniciativu a vyhledali podporu tohoto fondu, i když to není pro nás samotné. Všimli jste si, že se někdo setkává s problémy? Kontaktujte nás! Ať už jde o prostředky na novou hokejku, nové boty, účast na hokejovém kempu nebo příspěvek na klubové poplatky, každá částka pomůže. Kromě toho vítáme inovativní nápady klubů, jak například zvýšit počet členů. Neváhejte nás oslovit!“

Jako ambasadorka iniciativy se vám také přestaví Lenka Holubcová:

,,Jsem Lenka Holubcová, nadšená fanynka a máma hráčky a hráče pozemního hokeje. Jsem dobrovolnicí hokejového klubu HCH, spoluzakladatelkou sdružení SEPPIA a pracovala jsem jako fundraiserka v organizaci EDA cz, z.ú., která podporuje rodiny dětí se zrakovým a kombinovaným postižením. Nyní působím v organizaci Amelie, z.s., kde pomáháme lidem zvládat život s onkologickým onemocněním.

Žiji a jsem aktivní v Hostivaři, kde se zapojuji do komunitního života, včetně aktivit hokejového klubu HCH, který má více než 80letou tradici.

Slovo „solidarita“ má své kořeny v latinském jazyce a vychází ze slova „solidus“, což znamená pevný nebo solidní. Původně tento termín poukazoval na právní koncept, který se týkal společného a nedělitelného závazku více osob, známého jako „obligatio in solidum“. Tento koncept právní solidarity znamenal, že každý člen skupiny nese plnou zodpovědnost za dluhy skupiny jako celku. A hokejová rodina je velká skupina, která by měla myslet na podporu hráčů a členů, kteří čelí životním výzvám.

Věřím, že lidskost a vzájemná pomoc jsou klíčem ke šťastnému životu nás všech. Chtěla bych v rámci Fondu solidarity pomáhat všem, kteří se ocitnou v těžké životní situaci, a to nejen finančním příspěvkem. Společně se pokusíme najít komplexní řešení, které může zahrnovat nejen materiální podporu a poradenství, ale i propojení s ostatními z hokejové rodiny.

Také jsem v životě potřebovala pomoc druhých a jsem za to vděčná. Těším se, že mohu být součástí naší hokejové rodiny, protože podle slov Jana Wericha věřím, že přátelství, i to naše hokejové, a dobré sousedské vztahy tvoří základ lidského štěstí.“

Neváhejte nás kontaktovat!

Lenka Holubcová

email:  lenka@holubec.net
tel: +420 724 156 667

Gino Schilders: 
email: gino.schilders@pozemnihokej.cz
tel: +420 602 788 933

 

-KŠ-

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy