Všechny zápasy sezóny – přehled

Všechny zápasy sezóny – přehled

Datum Domácí Výsledky Hosté Liga Rozhodčí Stav zápasu
Starší žáci C - -
Starší žáci D - -
Starší žáci D - -
Starší žáci D - -
Dorostenci Mack Jiří
Větrovský Aleš
oficiální
Dorostenci - oficiální
Dorostenky Babická Helena oficiální
Dorostenky Babická Helena
Větrovský Aleš
oficiální
Extraliga muži Babická Helena
Mejzlík Jakub
oficiální
Extraliga muži Pivko Michal
Větrovský Aleš
oficiální
Extraliga muži Mejzlík Jakub
Větrovský Petr
oficiální
Starší žáci A Chládek Tobiáš
Šmídová Štěpánka
oficiální
1. liga muži Toth Alexandr oficiální
Extraliga ženy Babická Helena
Fousková Lenka
oficiální
1. liga muži Pivko Michal
Větrovský Petr
oficiální
Starší žákyně Filipovský Marek
Slavíček Josef
oficiální
Extraliga muži Řehák Václav
Toth Alexandr
oficiální
Starší žákyně Klaban Jakub oficiální
Starší žáci A Rozhodčí
Šmídová Štěpánka
oficiální
Extraliga ženy Řehák Václav
Toth Alexandr
oficiální
Mladší žákyně Doležalová Veronika oficiální
Mladší žákyně Doležalová Veronika oficiální
Mladší žákyně Doležalová Veronika oficiální
Mladší žákyně Doležalová Veronika oficiální
Mladší žákyně Doležalová Veronika oficiální
Mladší žáci A - oficiální
Mladší žáci A - oficiální
Dorostenky Holek Tomáš
Větrovský Aleš
oficiální
Dorostenci Beneš Jakub
Pravda Josef
oficiální
Dorostenci Řehák Václav
Toth Alexandr
oficiální
Dorostenky Babická Helena
Rozhodčí
oficiální
Mladší žáci A - oficiální
Dorostenci Holek Tomáš
Větrovský Aleš
oficiální
Dorostenky Babická Helena
Jaroš Filip
oficiální
1. liga muži Pravda Josef oficiální
Extraliga ženy Koryťák Jakub
Pravda Josef
oficiální
Dorostenky Beneš Jakub oficiální
Starší žákyně - oficiální
Extraliga ženy Pravda Josef
Toth Alexandr
oficiální
Extraliga muži Pivko Michal
Řehák Václav
oficiální
Extraliga muži Větrovský Aleš
Větrovský Petr
oficiální
Extraliga muži Pravda Josef
Toth Alexandr
oficiální
Starší žákyně Korbel Václav oficiální
Starší žáci A - oficiální
1. liga muži Beneš Jakub
Répal Jiří
oficiální
1. liga muži Pivko Michal
Rozhodčí
oficiální
1. liga muži Pravda Josef oficiální
Starší žákyně Pazlarová Tereza oficiální
Dorostenky Beneš Jakub
Fousková Lenka
oficiální
Dorostenky Babická Helena
Větrovský Petr
oficiální
Dorostenci Jaroš Filip
Větrovský Aleš
oficiální
Dorostenci Holek Tomáš
Větrovský Petr
oficiální
Dorostenci Beneš Jakub
Toth Alexandr
oficiální
Starší žákyně Korbel Jiří oficiální
Starší žákyně Machút Marek
Vojtěšek Petr
oficiální
Starší žáci A - oficiální
Starší žáci B Novotný Miroslav
Répal Jiří
oficiální
Extraliga muži Pivko Michal
Pravda Josef
oficiální
Starší žáci A - oficiální
Starší žáci B Novotný Miroslav
Répal Jiří
oficiální
Extraliga muži Rozhodčí
Větrovský Aleš
oficiální
Starší žáci A - oficiální
Starší žáci B Novotný Miroslav
Répal Jiří
oficiální
Extraliga muži Pivko Michal
Pravda Josef
oficiální
Starší žáci A - oficiální
Starší žáci B Novotný Miroslav
Répal Jiří
oficiální
1. liga muži Hes Ondřej oficiální
Starší žáci A - oficiální
Starší žáci B Novotný Miroslav
Répal Jiří
oficiální
Extraliga ženy Babická Helena
Jaroš Filip
oficiální
1. liga muži Pivko Michal
Pravda Josef
oficiální
1. liga muži - oficiální
Starší žákyně Jílek Ondřej
Šiška Dominik
kontumace
Starší žáci A - oficiální
Starší žáci B Novotný Miroslav
Répal Jiří
oficiální
Extraliga muži Holek Tomáš
Větrovský Petr
oficiální
Starší žáci A - oficiální
Starší žáci B Novotný Miroslav
Répal Jiří
oficiální
Extraliga ženy Fousková Lenka
Šmídová Štěpánka
oficiální
Extraliga ženy Holek Tomáš
Větrovský Petr
oficiální
Starší žákyně Filipovský Marek oficiální
Dorostenky Beneš Jakub
Seemann Martin
oficiální
Mladší žákyně Dražinová Denisa oficiální
Mladší žákyně Dražinová Denisa oficiální
Mladší žákyně Dražinová Denisa oficiální
Mladší žákyně Dražinová Denisa oficiální
Mladší žáci A - kontumace
Mladší žáci B - neoficiální
Dorostenci Řehák Václav
Větrovský Petr
oficiální
Dorostenci Pivko Michal oficiální
Dorostenky Fousková Lenka
Šmídová Štěpánka
oficiální
Dorostenky - odloženo
Dorostenci Gerlický Eduard
Pravda Josef
oficiální
Starší žáci C - oficiální
Starší žákyně Holek Tomáš
Korbel Jiří
oficiální
Extraliga ženy Babická Helena
Fousková Lenka
oficiální
Starší žákyně Beneš Jakub
Šiška Dominik
oficiální
Extraliga muži Holek Tomáš
Krýsl Michal
oficiální
Starší žáci C Doležalová Veronika oficiální
Extraliga muži Řehák Václav
Větrovský Aleš
oficiální
Extraliga muži Pravda Josef
Toth Alexandr
oficiální
Extraliga ženy Babická Helena
Holek Tomáš
oficiální
Starší žákyně - oficiální
Starší žáci C Větrovský Aleš oficiální
Extraliga ženy Jaroš Filip
Krýsl Michal
oficiální
Extraliga muži Pivko Michal
Řehák Václav
oficiální
1. liga muži Pravda Josef oficiální
Extraliga ženy Jaroš Filip
Pivko Michal
oficiální
Extraliga muži Holek Tomáš
Mack Jiří
oficiální
Extraliga muži Krýsl Michal
Machút Marek
oficiální
1. liga muži Holek Tomáš
Mack Jiří
oficiální
Mladší žákyně Dudová Zuzana oficiální
Mladší žákyně Ostaš Matěj oficiální
Extraliga muži Mack Jiří
Toth Alexandr
oficiální
Mladší žákyně Ostaš Matěj oficiální
Mladší žákyně Bašová Karolína
Dudová Zuzana
oficiální
Mladší žákyně Bašová Karolína
Ostaš Matěj
oficiální
Extraliga ženy Babická Helena
Holek Tomáš
oficiální
Dorostenci Fousková Lenka
Holek Tomáš
oficiální
Starší žákyně Babická Helena
Hájková Natálie
oficiální
Starší žáci D - oficiální
Extraliga ženy Babická Helena
Fousková Lenka
oficiální
Starší žákyně Chládek Tobiáš
Rozhodčí
oficiální
Extraliga muži Jaroš Filip
Toth Alexandr
oficiální
Extraliga muži Pivko Michal
Větrovský Aleš
oficiální
Extraliga ženy Babická Helena
Fousková Lenka
oficiální
Starší žáci D Novotný Miroslav
Répal Jiří
oficiální
1. liga muži Řehák Václav oficiální
Starší žáci C - oficiální
Starší žáci C Škarda Alex oficiální
Extraliga muži Pivko Michal
Větrovský Petr
oficiální
1. liga muži Novotný Miroslav
Répal Jiří
oficiální
Starší žáci D - oficiální
Extraliga ženy Dvořák Michal
Pravda Josef
oficiální
Starší žáci C - oficiální
Mladší žákyně Ostaš Matěj oficiální
Mladší žákyně Ostaš Matěj oficiální
Mladší žáci C Korbel Jiří oficiální
Mladší žáci C Korbel Jiří oficiální
Mladší žáci D Hráská Pavlína
Novotný Miroslav
oficiální
Dorostenci Holek Tomáš
Řehák Václav
oficiální
Mladší žákyně Ostaš Matěj oficiální
Mladší žákyně Ostaš Matěj oficiální
Mladší žáci C Korbel Jiří oficiální
Mladší žáci C Korbel Jiří oficiální
Mladší žáci D Hráská Pavlína
Novotný Miroslav
oficiální
Mladší žáci D Ležal Lukáš
Répal Jiří
oficiální
Mladší žákyně Ostaš Matěj oficiální
Mladší žákyně Ostaš Matěj oficiální
Mladší žáci C Korbel Jiří oficiální
Mladší žáci C Korbel Jiří oficiální
Mladší žáci D Hráská Pavlína
Novotný Miroslav
oficiální
Mladší žáci D Ležal Lukáš
Répal Jiří
oficiální
Mladší žáci C Korbel Jiří oficiální
Mladší žáci C Korbel Jiří oficiální
Dorostenky Fousková Lenka
Větrovský Aleš
oficiální
Dorostenci Beneš Jakub
Toth Alexandr
oficiální
Dorostenky Jaroš Filip
Větrovský Petr
oficiální
Dorostenky Babická Helena
Hájková Natálie
oficiální
Dorostenci Větrovský Aleš
Větrovský Petr
oficiální
Extraliga ženy Babická Helena
Mack Jiří
oficiální
Starší žáci C Korbel Jiří oficiální
Dorostenky Babická Helena
Smekal Lukáš
oficiální
Extraliga ženy Beneš Jakub
Toth Alexandr
oficiální
Extraliga muži Krýsl Michal
Troníček Petr
oficiální
Starší žákyně Větrovský Petr oficiální
Extraliga ženy Beneš Jakub
Toth Alexandr
oficiální
Starší žákyně Chládek Tobiáš
Rozhodčí
oficiální
Starší žákyně - oficiální
Starší žáci D Fousková Lenka oficiální
Starší žáci D Novotný Miroslav
Répal Jiří
oficiální
Extraliga muži Krýsl Michal
Pivko Michal
oficiální
1. liga muži Fabisiak Marcin
Pravda Josef
oficiální
Extraliga muži Machút Marek
Větrovský Aleš
oficiální
Starší žáci C - oficiální
Extraliga muži Pivko Michal oficiální
Extraliga ženy Babická Helena
Větrovský Aleš
oficiální
1. liga muži Rozhodčí oficiální
Starší žáci C - oficiální
Starší žáci C Troníček Petr oficiální
Extraliga muži Krýsl Michal
Řehák Václav
oficiální
1. liga muži Novotný Miroslav
Répal Jiří
oficiální
Starší žáci C Rozhodčí
Vacek Roman
oficiální
Starší žáci D - oficiální
Extraliga ženy Jaroš Filip
Větrovský Petr
oficiální
Dorostenci Krýsl Michal
Větrovský Aleš
oficiální
Dorostenky Beneš Jakub
Seemann Martin
oficiální
Mladší žákyně - oficiální
Mladší žákyně - oficiální
Mladší žáci D - oficiální
Mladší žáci D - oficiální
Mladší žákyně - oficiální
Mladší žákyně - oficiální
Mladší žáci C - oficiální
Mladší žáci C - oficiální
Mladší žáci D - oficiální
Mladší žáci D - oficiální
Mladší žákyně - oficiální
Mladší žákyně - oficiální
Mladší žáci C - oficiální
Mladší žáci C - oficiální
Mladší žáci D - oficiální
Mladší žáci D - oficiální
Mladší žáci C - oficiální
Mladší žáci C - oficiální
1. liga muži Koryťák Jakub
Pravda Josef
oficiální
Dorostenci Holek Tomáš
Větrovský Petr
oficiální
Mladší žáci C - oficiální
Mladší žáci C - oficiální
Dorostenci Řehák Václav
Toth Alexandr
oficiální
Dorostenky Babická Helena
Hájková Natálie
oficiální
Dorostenky Fousková Lenka
Větrovský Petr
oficiální
Starší žákyně - oficiální
Extraliga muži Holek Tomáš
Mack Jiří
oficiální
Extraliga ženy Šmídová Štěpánka
Větrovský Aleš
oficiální
Starší žáci C - oficiální
Starší žákyně Rozhodčí
Vodička Marek
oficiální
Starší žákyně Filipovský Marek oficiální
Starší žáci D Ležal Lukáš
Répal Jiří
oficiální
Starší žáci D - oficiální
Starší žáci C - oficiální
Extraliga muži Toth Alexandr
Vudmaska Ondřej
oficiální
Extraliga muži Krýsl Michal
Větrovský Petr
oficiální
Starší žákyně Bašová Karolína
Přibíková Veronika
oficiální
Starší žáci D - oficiální
Extraliga ženy Krýsl Michal
Větrovský Petr
oficiální
Starší žáci C Škarda Alex oficiální
Starší žáci C Pivko Michal
Rozhodčí
oficiální
Extraliga muži Řehák Václav
Toth Alexandr
oficiální
Extraliga ženy Babická Helena
Větrovský Aleš
oficiální
Starší žáci C Rozhodčí oficiální
Dorostenky Babická Helena
Holek Tomáš
oficiální
Dorostenky Gerlický Eduard
Hes Ondřej
oficiální
Dorostenci Beneš Jakub
Pravda Josef
oficiální
Dorostenci Holek Tomáš
Řehák Václav
oficiální
Dorostenci Gerlický Eduard
Hes Ondřej
oficiální
Dorostenky Ležal Lukáš
Novotný Miroslav
oficiální
Mladší žáci halaMladší žáci hala A - oficiální
Mladší žáci halaMladší žáci hala A - oficiální
Mladší žáci halaMladší žáci hala A - oficiální
Mladší žáci halaMladší žáci hala A - oficiální
Mladší žáci halaMladší žáci hala A - oficiální
Mladší žáci halaMladší žáci hala A - oficiální
Mladší žáci halaMladší žáci hala B - oficiální
Mladší žáci halaMladší žáci hala B - oficiální
Mladší žáci halaMladší žáci hala B - oficiální
Mladší žáci halaMladší žáci hala B - oficiální
Mladší žáci halaMladší žáci hala B - oficiální
Mladší žáci halaMladší žáci hala B - oficiální
Mladší žáci halaMladší žáci hala B - oficiální
Extraliga muži hala Holek Tomáš
Mack Jiří
oficiální
II. liga muži hala Fabisiak Marcin
Kačmařík Jiří
oficiální
I. liga ženy hala Novotný Miroslav
Répal Jiří
oficiální
Extraliga muži hala Mack Jiří
Vudmaska Ondřej
oficiální