STRUKTURA METODIKY

STRUKTURA METODIKY 2021

V této metodice se můžete orientovat dvěma způsoby. Zajímá vás kategorie, kterou právě trénujete a chcete si rozšířit obzor v několika oblastech? Kliknete na příslušnou věkovou kategorii a ocitnete se v trenérském světě plném informací, rad a doporučení čtyř základních oblastí charakteristických pro daný věk dětí.

Druhý způsob vás přímo přenese do jednoho ze čtyř pilířů. Zde můžete získávat informace napříč kategoriemi. Nicméně i tady lze jednoduše rozlišit, pro kterou věkovou kategorii jsou určeny.

Co jednotlivé pilíře obsahují:

HRA – představuje hlavně techniku a taktiku.  Obsahuje herní činnosti jednotlivce, základní herní kombinace, brankářské dovednosti a taktické prvky. Vždy s doporučením, kdy začít s nácvikem a doplněné o instruktážní videa.

FIT – se věnuje nejen fyzické sportovní přípravě, ale i celkové životosprávě. Najdete zde rozsah pohybových aktivit, které jsou důležité pro komplexní rozvoj mladého sportovce, doplněná o věková specifika.

MENTALITA – se zabývá mentální odolností a zahrnuje základní mentální trénink pro trenéry mládeže, mentální trénink ve sportovní výchově mládeže a zvláštnosti přístupu ke specifickým cílovým skupinám. 

CESTA – znázorňuje cestu sportovce, jakým směrem se vydat a dává doporučení, jak všechny pilíře propojit.  Například na jaká tréninková pravidla je dobré pamatovat, jaké metody zvolit, jakým způsobem se hráči lépe učí atd. Tato oblast je široká a je na vás, jak hluboko se do ní ponoříte.

METODIKA 2021

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy