Cesta

Kategorie Cíle a věková specifika Trenérská doporučení Jak trénovat
U6
U6

Neposedná hokejka
Máme rádi pohyb

Seznámení se sportem

Získat dítě pro sport

Základní pohybová gramotnost

Věková specifika U6

Tréninková pravidla

Zápasová pravidla

Pohybové týdenní aktivity

TOP herní činnosti jednotlivce podle kategorií

Metodicko-organizační formy tréninku

Způsoby učení

Metodika Horsta Weina

U8
U8

Veselá hokejka
Radost ze hry

Všestranný pohybový rozvoj

Základní hokejové dovednosti

Radost ze hry

Věková specifika U8

Tréninková pravidla

Zápasová pravidla

Pohybové týdenní aktivity

TOP herní činnosti jednotlivce podle kategorií

Metodicko-organizační formy tréninku

Způsoby učení

Metodika Horsta Weina

U10
U10

Šikovná hokejka
Máme rádi hokej

Rozšiřování pohybového fondu dětí (všestrannost)

Základní hokejové dovednosti a jejich upevňování

Podpora samostatného rozhodování a tvůrčího herního myšlení

Věková specifika U10

Tréninková pravidla

Zápasová pravidla

Pohybové týdenní aktivity

TOP herní činnosti jednotlivce podle kategorií

Metodicko-organizační formy tréninku

Způsoby učení

Metodika Horsta Weina

U12
U12

Důležitá hokejka
Učíme se trénovat

Naučit se trénovat

Pochopit proč co dělám

Podpora samostatného rozhodování a tvůrčího herního myšlení

Věková specifika U12

Tréninková pravidla

Zápasová pravidla

Pohybové týdenní aktivity

TOP herní činnosti jednotlivce podle kategorií

Metodicko-organizační formy tréninku

Způsoby učení

Metodika Horsta Weina

U14
U14

Tréninková hokejka
Učíme se trénovat

Naučit se trénovat

Pochopit proč co dělám

Podpora samostatného rozhodování a tvůrčího herního myšlení

Věková specifika U14

Tréninková pravidla

Zápasová pravidla

Pohybové týdenní aktivity

TOP herní činnosti jednotlivce podle kategorií

Metodicko-organizační formy tréninku

Způsoby učení

Metodika Horsta Weina

U16
U16

Soutěživá hokejka
Učíme se soutěžit

Naučit se soutěžit

Umět zúročit v zápase, co už umím a mám natrénované

Věková specifika U16

Tréninková pravidla

Zápasová pravidla

Pohybové týdenní aktivity

TOP herní činnosti jednotlivce podle kategorií

Metodicko-organizační formy tréninku

Způsoby učení

Metodika Horsta Weina

U18
U18

Dynamická hokejka
Učíme se vyhrávat

Naučit se vyhrávat

Umět zúročit v zápase vše, co umím

Věková specifika U18

Tréninková pravidla

Zápasová pravidla

Pohybové týdenní aktivity

TOP herní činnosti jednotlivce podle kategorií

Metodicko-organizační formy tréninku

Způsoby učení

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy