Máme 3 nové zástupce ve výborech Evropské hokejové federace

Evropská hokejová federace obsazuje své pracovní komise každé 2 roky. Kandidáty do komisí navrhují jednotlivé členské země. EHF z navržených kandidátů vybírá ty nejvhodnější, dle jejich pracovních a sportovních zkušeností. Vybraní kandidáti budou po dobu 2 let pracovat v příslušných komisích a mohou tak ovlivnit Evropský hokej v definovaných oblastech a svojí prací přispívat k  rozvoji a strategii EHF.

Gino Schilders (President ČSPH)

a jeho vyjádření k nominaci do výborů Evropské hokejové federace – EuroHockey.

S radostí Vám oznamujeme, že všichni 3 navržení čeští kandidáti do komisí Evropské hokejové federace byli přijati!

„Já osobně jsem se rozhodl nekandidovat na formální roli ve spojení s EHF a to jednak, protože věřím, že je zde plno dalších lidí, kteří mají kvality na těchto pozicích být, a také proto, že z této „nezávislé“ pozice  mám příležitost nadále spolupracovat na projektech EHF a FIH na neformální úrovni.“

Veronika Decsyová

Veronika se připojila ke komisi rozvoje (Development committee), která pomáhá a podporuje evropské federace v rozvoji a růstu hokeje. Veronika je již přes rok součástí rozvojového programu Erasmus+, kde ukázala své schopnosti v mezinárodním měřítku. Tato nominace je další ukázkou toho, že chce pomoci českému a evropskému hokeji v rozvoji.

A co na to Veronika: „Jsem ráda, že můžu být součástí komise EHF a podílet se na tom, kam se hokej bude v následujících letech ubírat. Myslím si, že je důležité, aby měl český hokej na těchto pozicích zástupce, pomůže nám to v rozvoji a věřím, že tím dokážeme také obohatit evropský hokej.“

Miroslav Semrád

Mirek bude součástí Marketingové komise (Commercial and Communications committee), která je zodpovědná za rozvoj hokeje jako silné značky jak ve sportu, tak v širší společnosti. Přestože je pozemní hokej 3. největším sportem na světě, je zde ještě mnoho prostoru pro vylepšení propagace a reklamy. Mirek, který je zodpovědný za marketing i na našem svazu bude sdílet své zkušenosti a nápady s kolegy z celé Evropy v této velmi důležité oblasti.

A co na to Mirek: „Jsem rád, že mohu reprezentovat a podporovat Český hokej i na evropské úrovni. V rámci EHF komise bych rád především zastupoval země, kde stejně jako v Čechách je hokej minoritním sportem a je tedy pro nás důležité se zabývat především rozvojem hokeje. Zároveň bych rád využil zkušenosti z „velkých“ zemí pro rozvoj hokeje v Čechách. Zejména zkušenosti z propagace hokeje, rozvoje mladých hokejistů, shánění sponzorů a dalších oblastí.“

Petr Keller

Petr byl vybrán do komise Venkovních soutěží (Outdoor Committee), která má na starost plánování a rozdělování venkovních mezinárodních turnajů. V jakém roce, kde a v jakém systému se budou turnaje hrát tak, aby vyhovovaly co nejvíc jak týmům, tak organizátorům. V minulosti působili na podobné pozici Petr Vymazal a Jiří Huptych. Petr má v této oblasti mnoho zkušeností a z jeho pozice nám může pomoci například při žádání o pořadatelství turnajů a udržování dobré tradice v tomto směru.

A co na to Petr: „Jsem velice potěšen zvolením do komise EHF, čeká mne další hodnotná zkušenost. Po Janu Vymazalovi a Jiřím Huptychovi budu aktivně reprezentovat naši Hokejovou rodinu. Věřím, ze Český hokej má co přinést do diskuse k rozvoji mnoha oblastí.“

Tomáš Holek, který byl v předchozích 2 letech členem komise rozhodčích se letos rozhodl nekandidovat. 

Všechny nominace si můžete prohlédnout na tomto odkazu. 

Tímto bych chtěl pogratulovat Veronice, Mirkovi a Petrovi za nominaci a věřím, že v nadcházejících dvou letech budou reprezentovat jak český, tak i evropský hokej.

Je důležité, nebýt aktivní pouze u nás, v rámci českého hokeje, ale také se podílet na rozhodnutích a plánech evropské EHF a světové FIH. Chceme být aktivní zemí nejen na hřišti, ale také mimo něj. Já osobně jsem se rozhodl zastupovat formální roli ve spojení s EHF a to jednak, protože věřím, že je zde plno dalších lidí, kteří mají kvality na těchto pozicích být, a také proto, že z této pozice mám příležitost spolupracovat na projektech EHF a FIH na neformální rovině.

Pro ty, kteří by se rádi dozvěděli více o mezinárodních pozicích a možnostech nebo by se sami rádi stali členy některé z komisí, neváhejte mě kontaktovat. Bez nových hokejových nadšenců a rodičů, kteří se chtějí zapojit a pomoci s rozvojem hokeje, se nemůžeme posouvat kontinuálně dál. Je mnoho zajímavých aktivit a úkolů, které čekají na někoho, kdo má energii a chuť se jim věnovat.. 

https://eurohockey.org/ehf-announces-new-committees/  

Počty lidí v komisích dle jednotlivých zemí:

Jako země, kde je hokej minoritní se nemusíme stydět za naše zastoupení – právě naopak… Před námi jsou jen TOP země z hlediska pozemního hokeje a některé z těch velkých jsou i za námi.

Země Počet
NED 10
BEL 7
ENG 6
GER 5
FRA 5
ESP 4
SCO 4
ITA 4
CZE 3
TUR 3
BUL 3
CRO 3
WAL 3
CYP 2
BLR 2
IRL 2
POR 2
FIN 1
POL 1
SVK 1
LTU 1
UKR 1
SRB 1
RUS 1
SUI 1

 

Všem přeji úspěšný rok 2020!

Gino

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy