Kontakty

SÍDLO A KORESPONDENČNÍ ADRESA

Český svaz pozemního hokeje
Vladivostocká 1460/10
100 00 Praha 10

Email: csph@pozemnihokej.cz
Telefon: +420 608 969 208

Provozní doba kanceláře sekretariátu:
Ve středu a čtvrtek bez možnosti evidence, registrace, přestupu, hostování hráčů či vyřizování členských příspěvků.

Pondělí 09:00 – 14:00
Úterý 09:00 – 14:00
Středa 09:00 – 14:00
Čtvrtek 09:00 – 14:00
Pátek 09:00 – 14:00

IČ: 44268335
DIČ: CZ44268335 – ČSPH je plátcem DPH

GE Money Bank č.ú.1725107504/0600
IBAN: CZ20 060 00000 0017 2510 7504
SWIFT CODE: BIC AGBACZPP

Důležité kontakty

Prezident Gino Schilders

 

 

 

 

 

 

 

PŘEDSEDNICTVO ČSPH

Sportovně technická komise (STK)

Sportovně technická komise (STK) zpracovává přehled o členské základně a připravuje podklady pro zajištění soutěží a rozlosování.

Marketingová komise

Marketingová komise se stará o propagaci pozemního hokeje, komunikaci s partnery a správu webu a sociálních sítí.

Finanční komise

Finanční komise kontroluje hospodaření s majetkem a finančními prostředky.

Komise mládeže a rozvoje

Komise mládeže a rozvoje se zabývá talentovanou mládeží a rozvojem mladých hráčů a hráček v klubech a oddílech.

Komise rozhodčích

Komise rozhodčích je pověřena metodickým vedením rozhodčích a delegováním rozhodčích na ligové zápasy dle rozpisu soutěží.

Disciplinární komise

Disciplinární komise projednává všechna disciplinární provinění v ligových zápasech.

Revizní komise

Revizní komise kontroluje dodržování zákonných norem a předpisů.

Komise reprezentace

Komise reprezentace řídí oblast reprezentace (U18, U21 a A týmů). Nominuje realizační týmy a následně je podporuje v realizaci jejich plánů.

Další kontakty pozemního hokeje

Eurohockey – Evropský svaz pozemního hokeje

FIH – Mezinárodní federace pozemního hokeje 

PSPH – Pražský svaz pozemního hokeje

Svazy v okolních státech

Německo

Rakousko

Slovensko

Polsko

Seznam všech členů FIH – kontakty

Týmy