Úprava pravidel 2020

Terminilogie

Hráč: Jeden z členů týmu

Tým: Tým se skládá z maximálně 16 hráčů, kdy je 11 hráčů na hřišti a zbytek má možnost je střídat. Toto může být upraveno až na 18 hráčů

Hráč ve hře: Kdokoliv kromě gólmana

Gólman: Jeden z členů týmu, který je kompletně chráněn, musí mít helmu, betony a kopny. Je také oprávněn mít vyrážečku a další ochranné prvky

Útok/útočník: Tým (hráč), který se snaží dát gól

Obrana/Obránce: Tým (hráč), který se snaží zabránit gólu

Zadní lajna: Kratší z lajn 55m

Gólová lajna: Lajna mezi tyčkami brány

Postranní lajna: Delší lajna 91,4m

Kruh: Oblast ohraničená dvěma půlkruhy čtvrtiny a čarami, které je spojují, na obou koncích pole naproti středu zadních linií. (Oblast ohraničená půlkruhem na obou koncích pole naproti středu zadních lajn.)

Čtvrtina: Oblast ohraničená lajnou ve vzdálenosti 22,90 metrů od každé zadní lajny, příslušná část vedlejších čar a zadní linie

Hráč v poli– pohyb s míčkem: Zastavování, tečování nebo pohybovaní míče s hokejkou/holí.

Střela na bránu: Akce útočníka, který se pokouší vystřelit tím, že zahraje míček směrem k brance z kruhu.
„Míček může vynechat bránu, ale akce je stále „střelou na bránu“, pokud má hráč v úmyslu vstřelit střelou směřující k cíli /do brány.“

Úder: Úder nebo „plácnutí“ míčku pomocí kyvného pohybu hokejky směrem k míčku.
„Plácnutí“ zasažením míčku, které vyžaduje dlouhý tlačný nebo zametací pohyb s holí před tím, než se dotkne míčku, se považuje za úder.

Puš (po zemi): Pohyb míčku po zemi pomocí tlačného pohybu hokejky poté, co byla hokejka umístěna do kontaktu nebo blízko míčku. Když je proveden tlak, jak míček, tak spodní strana hokejky jsou v kontaktu se zemí.

Puš (při střele): Vyvinutí tlaku pomocí hokejky tak, aby se míček zvedl od země. 

Puš (do dálky): Zvednutí míčku ze země  za pomoci zvedacího pohybu a umístěním konce hokejky pod míček.

Forehand: Hraní míčku, které je vpravo od hráče ve směru vpřed.

Hrací vzdálenost: Vzdálenost 5m nebo taková vzdálenost, kdy hráč má reálnou šanci zasáhnout do hry

Souboj: Akce na zastavení soupeře, který drží míček.

Přestupek: Akce proti soupeři v rozporu s pravidli, které muže být potrestáno rozhodčím.

HRANÍ HRY

1 HŘÍŠTĚ

Níže uvedená informace poskytuje zjednodušený popis hřiště. Podrobné specifikace pole a vybavení jsou uvedeny v samostatné části na konci těchto pravidel.

1.1 Hřiště je obdélníkové, 91,40 metrů dlouhé a 55,00 metrů široké.

1.2 Boční čáry označují delší obvody pole; zadní čáry označují kratší obvod pole.

1.3 Brankové čáry jsou části zadní čáry mezí brankovými tyčemi.

1.4 Středem pole je vyznačená středová čára.

1.5 Čáry známé jako čtvrtina jsou označeny na poli 22,90 metrů od obou zadních čar,

1.6 Oblasti označované jako kruhy jsou označeny uvnitř pole kolem branek a naproti středům zadních linií.

1.7 Trestné body o průměru 150 mm jsou označeny před středem každé branky se středem každého bodu 6,40 metrů od vnitřního okraje brankové čáry

1.8 Všechny čáry jsou 75mm široké a jsou součástí hřiště.

1.9 V každém rohu pole jsou umístěny sloupky s vlajkami,  vysoké mezi 1,20 a 1,50 metru.

2.0 Branky jsou umístěny mimo hrací pole ve středu a dotýkají se každé zadní čáry. Uvnitř branek nesmí být umístěno žádné vybavení ani předměty, jako jsou přilby, obličejové masky, chrániče rukou, ručníky, láhve na vodu atd

2 SLOŽENÍ TÝMŮ

2.1 Hry se může kdykoli během zápasu zúčastnit maximálně 11 hráčů z každého týmu.

Pokud má tým na hřišti více hráčů – rozhodčí posuzuje dvě situace

– hráč navíc byl na hřišti velmi krátkou dobu a tým z toho nezískal výhodu – může být udělen trest kapitánovi

– hráč navíc ovlivnil hru – trest musí být udělen

 Hra je v tomto případě zahájena volným úderem soupeřova týmu, pokud před přerušením hry nebyl pískán jiný přestupek ( v tuto chvíli platí poslední nařízený volný úder)

2.2 Každý tým má na hřišti brankáře nebo hraje pouze s hráči v poli. Povinný experiment od 1. ledna 2019: tým již nemá možnost hrát s hráčem s právy brankáře.

Každý tým může hrát s:

 – brankářem, který má na sobě jinou barevnou košili a ochranné vybavení obsahující alespoň helmu, chrániče nohou a vyrážečky (kickery); tento hráč je v těchto pravidlech označován jako brankář; nebo

 – pouze hráči v poli; žádný hráč nemá oprávnění jako brankář, ani nosit jinak barevný dres; žádný hráč nesmí použít helmu kromě obličejové masky, při bránění trestného rohu nebo trestného  úderu (penalta); všichni hráči týmu nosí stejné barevné tričko.

Jakákoli změna mezi těmito možnostmi se musí uskutečnit jako střídání.

2.3 Každý tým smí střídat od svých hráčů mimo hřiště:

 1. a) střídání je povoleno kdykoli, s výjimkou období od udělení trestného rohu až po jeho dokončení; během této doby je střídání povoleno pouze při zranění nebo brankář po udělení trestu při obranném faulu.  

Pokud je před dokončením předchozího trestného rohu udělen další rohový trest, nesmí být náhrada za zraněného nebo potrestaného bránícího brankáře provedena, dokud nebude dokončen tento následný trestný roh.

 Při trestném rohu může být bránící brankář, který je zraněn nebo potrestán, nahrazen jiným brankářem nebo hráčem.

 Pokud má tým pouze hráče v poli, není povoleno střídání při trestném rohu, dokud není dokončeno.

 Pokud je brankář potrestán, hraje tým, který porušil pravidla, o jednoho hráče míň.

 1. b) počet hráčů, kteří mohou být nahrazeni současně, není omezen, ani kolikrát může být kterýkoli hráč vystřídán
 2. c) střídání hráče je povoleno pouze poté, co hráč opustil hřiště 
 3. d) střídání nejsou povoleny pro potrestané hráče během jejich trestu
 4. e) po ukončení trestu je hráčovi povoleno střídání, aniž by se nejprve vrátil na hřiště
 5. f) hráči v poli musí opustit nebo vstoupit na pole za účelem náhrady do 3 metrů od osy na straně pole dohodnutého s rozhodčím
 6. g) čas je pozastaven pro nahrazení brankáře, ale ne pro jiné střídaní.

Čas se krátce zastaví, aby se brankář mohl účastnit střídání. Časová zastávka není prodloužena, aby hráč mohl nasadit nebo sundat ochranné vybavení jako součást náhrady, včetně následků zranění nebo potrestání brankáře.

2.4 Hráči v poli, kteří opouštějí pole pro léčbu zranění, občerstvení, výměnu vybavení nebo z jiného důvodu, než je nahrazení, smí vstoupit pouze zpět ve čtvrtině v oblasti na straně pole používaného pro střídání.

 Opuštění a opětovné vniknutí na hřiště jako součást hry (např. když obránce položí obličejovou masku při trestném rohu) se odehrává v jakékoli vhodné části pole.

2.5 Během zápasu nesmí být na hřišti žádné další osoby kromě hráčů v poli, brankářů a rozhodčích bez souhlasu rozhodčího.

2.6 Hráči na hřišti nebo mimo něj jsou v průběhu zápasu pod jurisdikcí rozhodčích, včetně poločasu.

2.7 Hráč, který je zraněn nebo krvácí, musí opustit hřiště, pokud tomu nebrání lékařské důvody, a nesmí se vrátit, dokud nebudou rány zakryty; hráči nesmějí nosit oblečení zašpiněné krví.

3 KAPITÁNÍ/KAPITÁNSTVÍ

3.1 Jeden hráč z každého týmu musí být označen jako kapitán.

3.2 Pokud je kapitán potrestán, musí být jmenován náhradní kapitán.

3.3 Kapitán musí mít na horní paži či horní časti lýtka výraznou pásku.

3.4 Kapitáni jsou zodpovědní za chování všech hráčů v jejich týmu a za zajištění správného střídání hráčů v jejich týmu.

Pokud kapitán tyto povinnosti nevykonává, je udělen osobní trest. 

4 OBLEČENÍ A VYBAVENÍ HRÁČŮ

Soutěžní předpisy dostupné od FIH poskytují další informace a požadavky na oblečení hráčů, jejich osobní vybavení a reklamu. Viz také předpisy zavedené kontinentálními federacemi a národními asociacemi.

4.1 Všichni hráči v týmu musí nosit stejné oblečení.

4.2 Hráč nesmí nosit nic nebezpečného pro ostatní

Hráč

– je oprávněn nosit ochranu rukou, která nezvyšuje výrazněji přirozenou velikost rukou; jakákoli použitá ochrana rukou, ať už do hry nebo na vybíhání rohů, musí pohodlně sedět (bez potřeby komprimací) do otevřené krabičky – vnitřní rozměry 290 mm dlouhá x 180 mm široká x 110 mm vysoká

– doporučuje se nosit chránič holení a zubů

– při obraně rohu může nosit jakoukoliv ochranu – na kolena, obličej atd… jsou-li chrániče nasazeny na štrupny , musí mít stejnou barvu jako štrupny

– je povoleno nosit po celou dobu zápasu zdravotnické pomůcky – musí byt hladké a nejlépe průhledné nebo jednobarevné (obličejová maska, brýle…). Lékařské důvody pro nošení těchto pomůcek, musí být schváleny příslušnou autoritou. Hráč si musí být vědom možných důsledků, pokud hraje se zdravotnickou pomůckou.

– je povoleno nosit masku na vybíhání trestných rohů, maska by měla přesně sedět na obličej. Maska by měla být hladka, jednobarevná, plastová nebo kovová. Hráč je oprávněn tuto masku nosit po celou dobu trvání trestného rohu a při bezprostředním rozehraní akce kolem kruhu. Maska slouží k bezpečnosti hráčů a jen za tímto účelem by měla být nošena

– není povoleno při nošení masky, chovat se jakkoliv nebezpečně vůči ostatním hráčům a zneužívat ochranných pomůcek ve svou výhodu

– není povoleno nosit ochranné pomůcky na vybíhání trestných rohů v jiných částech zápasu – než je roh a následně  bezprostředně dohrávaná akce

4.3 Gólman musí nosit dres jiné barvy než jeho spoluhráči

Dres musí být natažen přes chrániče 

4.4 Brankáři musí nosit ochranné vybavení obsahující: přinejmenším helmu, betony a kopny, kromě helmy a chrániče rukou mohou být ostatní chrániče odstraněny, když je zahráván trestný úder.

Chrániče na následující časti těla, jsou povoleny k použití pouze pro brankáře: 

tělo, paže, loket, předloktí, chrániče rukou, stehen a kolen, chrániče nohou a kopny

4.5 Chrániče, které nepřirozeně zvětšují objem těla nejsou povoleny

4.6 Hůl má svůj specifický tvar

 1. a)  hůl musí být hladká a nesmí mít ostré části
 2. b)  hůl musí být schopná projít kroužkem na měření hole o vnitřním průměru 51mm
 3. c) veškeré další úpravy musí byt provedeny tak, aby maximální prohnutí hole bylo 25mm
 4. d) hůl musí odpovídat podmínkám odsouhlasených FIH pravidlové komise

4.7 Míček je kulatý, tvrdý a bílý ( nebo jinak barevný v souvislosti s povrchem)

Zápas a Výsledek

5.1 Zápas se hraje na 4 čtvrtiny trvající 15 minut, přičemž mezi 1.a 2. a 3. a 4. čtvrtinou je pauza 2 minuty mezi 2. a 3. čtvrtinou je pauza 5 minut ( v ČR 8 minut)

– jiné změny jsou schváleny danou soutěží nebo turnajem

– pokud rozhodčí nestihne udělat rozhodnutí, před koncem čtvrtiny musí tak učinit ihned po oznámení konce čtvrtiny

– pokud dojde k události k přezkumu těsně před koncem čtvrtiny, může být provedeno přezkoumání situace po ukončení čtvrtiny a v co nejkratším možném čase provést rozhodnutí

5.2 Tým, který vstřelí v zápase více gólů je vítězem zápasu. Pokud nepadne žádný gól nebo na obou stranách stejný počet, zápas končí remízou

Zahájení a znovu zahájeni zápasu

6.1 Losování mincí

– tým, který vyhraje los má právo volby, zda si vybere kam bude první 2 čtvrtiny útočit nebo zda začne první dvě čtvrtiny s míčkem. Pokud si vybere směr útoku, tým který prohrál los začíná první 2 čtvrtiny s míčkem

6.2 O poločase si týmy prohodí strany

6.3 Rozehrávka z půlky

– je učiněna pro zahájení zápasu nebo druhé čtvrtiny, následně soupeřem pro zahájení druhého poločasu a 4. čtvrtiny

– po obdržení branky

6.4 Rozehrání z půlky

 1. a) z půlky hřiště
 2. b) míček může být rozehrán všemi směry
 3. c) všichni hráči musí být na vlastní polovině, kterou brání v daném poločase
 4. d) rozehrává se jako volný úder

6.5 Buly pro znovuzahájení hry

– rozehrává se, pokud rozhodčí přerušil hru, kvůli zranění hráče a míček byl stále ve hře

– rozehrává se, co nejblíže místu, kde se nacházel míček v době přerušení hry

– míček je umístěn mezi 2 hráče (po jednom z každého týmu)

– 2 hráči stoji s hokejkami na zemi po písknutí bouchnou do země, poté do hokejky soupeře a následně se snaží získat míček

6.6  Obránce znovu zahájí hru na úrovni 16m lajny od zadní lajny, pokud nebyl vstřelen gól a nebo nebyla proměněna penalta

Míček mimo hřiště

7.1 Míček je venku ze hřiště pokud překročí celým objemem postranní nebo zadní lajnu

7.2 Hra je znovu zahájena hráčem, který nebyl ten, kdo se dotkl poslední míčku

7.3 Pokud míček opustí hřiště postranní lajnou, hra je znovu zahájena volným úderem z místa opuštění hřiště

7.4 Když míček překročí zadní lajnu a není to gól

 1. a) pokud je míček zahrán útočícím hráčem, míček je rozehráván z 15m lajny na úrovni opuštění hřiště
 2. b) pokud je míček zahrán obráncem, následuje dlouhý roh
 3. c) pokud je míček zahrán bránícím týmem úmyslně – následuje trestný roh

Způsob skórování

8.1 Gól platí tehdy, je-li zahrán útočníkem v útočném kruhu a celým objemem překoná brankovou čáru pod úrovní břevna

– míček může byt v kruhu zasažen holý nebo tělem obránce, pokud se útočník dotkl míčku v kruhu, gól platí

Chování na hřišti: hráči

Od hráčů se očekává zodpovědné chování po celou dobu

9.1 Zápas se odehrává mezi dvěma týmy, kdy na hřišti není více než 11 hráčů na každé straně ve stejnou dobu

9.2 Hráč na hřišti musí držet svou hokejku a nepoužívat jí nebezpečně

hráči nesmí zvedat svou hůl do hlavy soupeře

9.3 Hráči se nesmí dotýkat mezi sebou , hokejek soupeře ani jejich oblečení, či jakkoliv s nimi manipulovat nebo jim tímto bránit ve hře

9.4 Hráč nesmí zastrašovat jiného hráče

9.5 Hráč nesmí hrát kulatou stranou hokejky

9.6 Hráč nesmí hrát úmyslně úder do vzduchu hranou hole

9.7 Hráči mohou zastavit, přijmout a odklonit nebo hrát míček kontrolovaným způsobem v kterékoli části hřiště, když je míček v jakékoliv výšce – pokud to nevede k nebezpečné hře

9.8 Hráč nesmí hrát míček nebezpečně

míček je nebezpečný, pokud se musí protivník uhnout

přestupek se rozehraje z místa vzniku nebezpečí

9.9 Hráč nesmí úmyslně úderem zvedat míček, pokud se nejedná o střelu na bránu

zvednutý úder je posuzován pouze jako úmysl, pokud je to neúmyslné a míček není nebezpečný hra může pokračovat 

hráči mohou zvednou míček pušem nebo dloubákem, pokud to jde do volného prostoru nebo na hráče, který v okruhu 5m u sebe nemá soupeře a tím to nevyvolá nebezpečnou hru

9.10 Hráč nesmí napadat ani se přibližovat k hráči jež přijímá vysoký míček, dokud jej hráč nemá pod kontrolou na zemi

hráč určen jako adresát má přednost při přijímání míčku, není-li jasné, na koho míček letí, získává míček tým, jež nevytvořil nebezpečnou hru

9.11 Hráč ve hřišti nesmí do míčku kopat, zvedat ho rukou či zasáhnout další částí svého těla

zásah části těla není vždy prohřešek, pokud hráč nezíská výhodu tímto zásahem hra pokračuje bez přerušení

9.12 Hráč nesmí bránit soupeři, který se pokouší hrát míč

Hráč brání když:

– couvá do soupeře

– blokuje míček hokejkou nebo tělem

– blokuje soupeře v cestě k míčku

– hráč se může rozběhnout do jakéhokoliv směru, jen ne do těla soupeře

9.13 I přesto, že hráč zahraje míček, nesmí dojít k fyzickému kontaktu s tělem soupeře

– Nebezpečná hra, jako jsou skluzy nebo jiné fyzické fauly, kterými srazí hráč soupeře na zem a které by mohli přivodit zranění, jsou následně trestány vyloučením

9.14 Hráč nesmí úmyslně vstoupit do soupeřovi branky nebo vybíhat zpoza ní

9.15 Hráč si nesmí měnit hůl na trestný roh nebo penaltu, ledaže by hůl již nesplňovala specifikace hole do hry – pak je možné ji vyměnit

9.16 Hráč nesmí hodit žádný předmět ani část vybavení na – zem, soupeře, rozhodčího či jinou osobu ve hře

– pokud míček trefí část vybavení určenou pro vybíhání trestného rohu, jako je maska, chrániče na kolena atd, je udělen nový roh, pokud se nachází vybavení v kruhu a volný úder pokud je vybavení mimo kruh

9.17 Hráč nesmí zdržovat hru za účelem získání výhody

Chování na hřišti: gólmani

10.1 Gólman během zápasu nesmí opustit prostor obrané čtvrtiny -23m, ani před zahráváním penalty

– helmu musí mít povinně po celý zápas, výjimku má pokud zahrává penaltu

10.2 Když je balón v kruhu, brání a mají hokejku v ruce

– může použít hokejku nebo jakoukoliv část svého těla k vyražení míčku za zadní lajnu nebo do jakéhokoliv směru

– gólmani nejsou oprávněni dělat nebezpečné manévry, které by ohrozili ostatní hráče s užitím výhody výstroje

10.3 Gólman nesmí zalehnout míček

10.4 Pokud je míček mimo kruh, gólman může hrát míček jen za pomocí hole

Chování na hřišti: rozhodčí

11.1 Utkání je řízeno dvěma rozhodčíma, kteří dodržují pravidla a dohlížejí na fair play

11.2 Každý rozhodčí má primárně zodpovědnost za rozhodnutí na své půlce

11.3 Každý rozhodčí je zodpovědný za rozhodnutí ve svém kruhu – volný úder, trestný roh, penalta nebo gól

11.4 Rozhodčí dohlíží na správnost zápisu ze zápasu (góly, karty a zranění)

11.5 Rozhodčí je zodpovědný za to, že se zápas odehraje celý a v každé čtvrtině se dodrží hrací čas

11.6 Rozhodčí pískne pokud:

– zahajuje a končí zápas

– zahajuje buly

– uděluje trest

– pískne trestný roh

– zahájí trestný roh

– zahájí a ukončí penaltu

– znovu zahájí hru, pokud z penalty nepadne gól

– padne gól

– stane se přestupek proti pravidlům

– střídají se gólmani

– z jakéhokoliv důvodu zastaví a znovu zahájí hru

– pokud míček zmizí z prostoru hřiště

11.7 Nesmí trénovat během zápasu

11.8 Pokud rozhodčího zasáhne omylem nějaký objekt, hra pokračuje dál, mimo pravidla 9.16

Přestupky

12.1 Výhoda: Neponechává se jen tehdy jeli hráč nebo tým znevýhodněn , tím že soupeř porušil pravidla

12.2 Volný úder pro tým je udělen tehdy:

– když je faul mezi obranými čtvrtinami

– jeli spáchán faul v útočné čtvrtině útočícím týmem

– jeli spáchán faul bránícím hráčem v obranné čtvrtině vně kruhu

12.3 Roh je udělen tehdy:

– za přestupek obránce v kruhu, který nezabránil gólu

– za úmyslný přestupek obránce proti hráči, který není v držení míčku v kruhu

– za úmyslný přestupek obránce v obranné čtvrtině 

– za úmyslné odpálení balonku za zadní čáru obráncem nebo gólmanem

– gólman může hrát balonek hokejkou nebo jakoukoliv částí své výstroje, kamkoliv mimo úmyslného zahrání za zadní lajnu

– když se míček ocitne nebo zasekne za výstrojí nebo oblečením nějakého hráče

12.4 Trestný úder je udělen

– pokud obránce zabrání nedovoleně vstřelit branku

– pokud balónek zasáhne vybavení na trestný roh, který zjevně zabrání možnosti vstřelit branku

– pokud obránce úmyslně fauluje útočníka a zabrání tak možnosti vstřelit branku

12.5 Pokud dojde k chybě, která následuje z výhody

– může být udělen přísnější trest

– může být udělen osobní trest

– výhoda může být zrušena, pokud tým, který byl ve výhodě, se proviní proti pravidlům

Proces při provádění přestupku

13.1 Lokace volného úderu:

-volný úder je proveden v blízkosti místa, kde došlo k přestupku

-„v blízkosti“ znamená v rámci hrací vzdálenosti, kde došlo k přestupku a nebyla to významně získaná výhoda

Místo, ze kterého je proveden volný úder ve čtvrtině, musí být co možná nejblíže místu přestupku

– volný úder udělen pro obránce v obrané čtvrtině, pod úrovní kruhu je rozehráván na úrovni kruhu na úrovni místa přestupku

– volný úder udělen v kruhu je rozehrán kdekoliv v kruhu

13.2 Postup pro rozehrání volného úderu, rozehrávky ze středu nebo poté co míček opustí hřiště

– míček musí stát

– soupeř musí být alespoň 5 metrů od rozehrávky

Hráč se vzdáleností menší než 5 metrů – nesmí bránit v pohybu, nesmí hrát míček ani se o to pokoušet, nesmí stínovat.

– pokud se rozehrává volný úder v útočné čtvrtině – musí být všichni hráči, kromě rozehrávajícího, od míčku alespoň 5 metrů a to i v případě, že se rozehrává v blízkosti kruhu.

– míček rozehráváme úderem nebo pušem

– míček nesmí být úmyslně zvednut do vzduchu úderem, pokud chce hráč rozehrát vzduchem, tak musí použít puš

– pokud je míček rozehrán v útočné čtvrtině, před překročením lajny kruhu musí ujít alespoň 5 metrů selfpassem, nahrávkou a nebo musí být tečován soupeřem

-pokud je míček rozehrán okamžitě v blízkosti kruhu, hráč uvnitř nemusí mít vzdálenost 5 metrů avšak nesmí vystoupit z kruhu dokud míček neurazí vzdálenost 5 metrů

– rozehrávka do kruhu po uražení vzdálenosti 5 metrů nesmí být nebezpečná

13.3 Provádění trestného rohu

– čas a hra jsou zastaveny po udělení trestného rohu, znovu zahájení hry je, když jsou oba týmy připraveny

Hráči se musí připravit v co nejkratším možném čase – maximálně však do 40 sekund

– míček je umístěn na zadní lajně uvnitř kruhu na značce 10m od brány na jakékoliv straně branky

– nahrávač rozehraje míček bez úmyslného zvednutí

– nahrávač musí mít alespoň jednu nohu venku ze hřiště

– ostatní útočníci musí být ve hřišti – mimo kruh a noha, hokejka ani ruka se nesmí dotýkat vnitřku kruhu

– žádný útočník ani obránce nesmí být od nahrávače na vzdálenost menší než 5m v době nahrávky

– obránců včetně brankáře nesmí být za zadní lajnou více než 5

– zbytek obránců musí být za středovou lajnou

– před rozehráním míčku nesmí nikdo vběhnout do kruhu a obránci nesmí překročit středovou lajnu

– rozehrávač nesmí podruhé zahrát míček, dokud se jej nedotkne jiný hráč

– branka nemůže být vstřelena, dokud míček neopustí po rozehrávce kruh

– pokud je první střelou úder, míček musí překročit brankovou lajnu v maximální výšce 460mm (výška bednění)

Pokud je míček zasažen hokejkou nebo tělem hráče a skončí v bráně – nemůže být branka uznána pokud, byl míček před zasažením vyhodnocen, jako nebezpečný. Tudíž by i bez zásahu skončil výš než 460mm

Míček může letět nad úroveň bednění, pokud bude mít padající tendenci a v době překročení brankové lajny již bude pod úrovní 460mm

– pro druhou střelu úderem nebo kdykoliv puší, může být míček zvednut do libovolné výšky

– pravidla rohu končí, pokud míček opustí vzdálenost vetší než 5m od kruhu nebo dojde k útočnému přestupku

13.4 V případě trestného rohu uděleného na konci čtvrtiny se tento roh dohrává – může následovat opakovaný roh nebo penalta

13.5 Trestný roh končí když:

– je vstřelena branka

– je udělen volný úder pro bránicí tým

– míček opustí prostor kruhu o víc jak 5m

– míček je zahrán za zadní lajnu a roh není udělen

– obránce se dopustí přestupku, za který není udělen roh

– je nařízena penalta

– je nařízeno buly

13.6 Pro přestupek při rohu

– pokud nahrávač rozehraje a nemá alespoň jednu nohu v kruhu – je roh opakován

– pokud nahrávač naznačuje – je vykázán na půlku hřiště a roh rozehraje jiný hráč

– pokud obránce nebo brankář překročí zadní lajnu dříve, než je rozehráno – je vykázán hráč za půlku, nemůže být nahrazen. Pokud tak učiní brankář, obraný tým si vybírá, který hráč jde na půlku

– útočník vběhne do kruhu dříve, než je rozehráno – nahrávač jde na půlku a roh rozehraje jiný hráč

– pro jakýkoliv další úmyslný přestupek útočícího mužstva, je udělen volný úder bránícímu mužstvu

13.7 Provádění penalty

– čas i hra jsou zastaveny

– všichni hráči, kromě provádějícího penaltu a brankáře chytajícího penaltu, musí být mimo čtvrtinu, kde je penalta prováděna

– míček je umístěn na značku pro penaltu

– hráč musí stát za míčkem a v hrací vzdálenosti od míčku, před provedením penalty

– hráč či brankář bránící penaltu musí stát patami na brankové čáře a nesmí se nohami hnout ani po písknutí, dokud nebude míček vystřelen

– písknutí je provedeno, jsou-li oba hráči ve správných pozicích

– hráč nesmí rozehrát před písknutím

– hráč střílející nesmí naznačovat

– míček nesmí být zahrán úderem – může jít do jakékoliv výšky

– míček nesmí být na hokejce ,,táhnut´´

– hráč provádějící penaltu může míček zahrát pouze jednou

13.8 Penalta je kompletní když:

– je vstřelena branka

– míček skončí kdekoliv jinde nežli v brance

13.9 Pro přestupky během penalty

– penalta je zahrána před písknutím a padne branka – penalta se opakuje

– penalta je zahrána před písknutím a není dosaženo branky – volný úder pro obranu

– pro jakýkoliv jiný přestupek hráče zahrávající penaltu – volný úder pro obranu

– pro pohyb brankáře před provedením penalty – penalta se opakuje

– pro přestupek bránícího týmu během penalty a není dosaženo branky – penalta se opakuje

– pro přestupek útočícího týmu během penalty a je dosaženo branky – penalta se opakuje

Osobní tresty

14.1 Za každý přestupek kterého se hráč dopustí může být:

 1. a) upozorněn (naznačeno slovy)
 2. b) varován a dočasně suspendován/vyloučen na 2 minuty z hrací doby (udělením zelené karty)
 3. c) dočasně vyloučen minimálně na 5 minut z hrací doby (udělením žluté karty)

Po dobu dočasného trestu, udělením žluté či zelené karty hráči na hřišti či mimo hřiště,    (suspendovaný) tým hraje o hráče míň.

 1. d) trvale vyloučen z právě probíhajícího zápasu (udělením červené karty)

Pro každé trvalé vyloučení, potrestaný tým hraje po zbytek zápasu o hráče méně. Kromě příslušného trestu může být udělen i osobní trest. 

14.2 Dočasně vyloučený hráč se musí usadit na určené místo, dokud ho rozhodčí, který jej vyloučil, nepustí zpět do hry. 

14.3 Dočasně vyloučený hráč má povoleno se připojit ke svým týmům během pauzy mezi čtvrtinami a o polovině, po které se následně musí vrátit zpět na určené místo pro vyloučené hráče, aby dokončili svůj trest. 

14.4 Určené doba trestu může být prodloužena při nesprávném chování hráče při vyloučení. 

14.5 Trvale vyloučený hráč musí opustit hřiště a jeho okolí.

Pískání

Cíle

1.1 Být rozhodčím zápasu je náročné, ale obohacující způsob, jak se účastnit hry

1.2 Rozhodčí přispívají ke hře

– pomáhají udržet standart hry na jakékoliv úrovni, zajištěním toho, aby hráči dodržovali pravidla

– zajišťují, že každý zápas se hraje v tom správném duchu

– pomáhají zvýšit potěšení ze hry pro hráče, diváky a další

1.3 Těchto cílů lze dosáhnout, pokud rozhodčí bude

– konzistentní: udržuje si respekt svou konzistentností

– čestný: rozhodnutí jsou učiněna se smyslem pro spravedlnost a integritu

– připravený: nezáleží, jak dlouho již rozhodčí píská – musí být připraven na každý zápas

– soustředěný: koncentrace musí být udržena po celý čas zápasu, nesmí být dovoleno rozptylovat rozhodčího

– přístupný: dobrá znalost pravidel musí být kombinována s dobrým přístupem k hráčům

– lepší: rozhodčí se musí chtít neustále zlepšovat, aby každý další zápas byl lepší, než ten poslední

– přirozený: rozhodčí musí být sám sebou a ne se snažit někoho napodobovat

1.4 Rozhodčí musí:

– mít znalost pravidel pozemního hokeje, ale také užívat správného ducha hry a selského rozumu, který budou dávat smysl

– podporovat a chránit šikovné hráče s lepšími dovednostmi, jednat okamžitě a striktně proti přestupkům a případně užit dalších trestů

– držet kontrolu po celou dobu zápasu

– použít všechny dostupné nástroje k udržení kontroly

– používat pravidlo o výhodě, jak jen to jde k přispění plynulosti hry, avšak ne ke ztrátě kontroly nad zápasem

Používaní pravidel

2.1 Chránění technických hráčů a trestání přestupků

– relativně závažné přestupky musí být odhaleny a potrestány – pokud se jedná o velmi nebezpečné přestupky je potřeba to řešit hned od začátku zápasu

– úmyslné přestupky musí být trestány přísně

– rozhodčí musí ukázat, že chce spolupracovat s technickými hráči a zápas nepřerušovat pokud to nebude nutné. 

2.2 Výhody

– ne každý přestupek je důvodem k písknutí, pokud faulující hráč nezíská žádnou výhodu, necháváme ideálně hru plynout

– pokud jsou porušeny pravidla, rozhodčí může ponechat výhodu, pokud je to nejlepší volba

– pozice míčku není vždy výhoda, faulovaný hráč/tým musí mít možnost rozvinout hru

– pokud už je výhoda hrána a tým jí získal, další možnost nemůže být vrácení se k původnímu přestupku

– je důležité předvídat průběh zápasu a snažit se pomáhat k jeho rozvoji

2.3 Kontrola

– rozhodnutí musí být učiněna rychle, pozitivně jasně a jednotně

– přísná rozhodnutí na začátku zápasu, odrazují hráče od opakování faulů

– je nepřijatelné, aby hráč napadal soupeře, rozhodčího nebo další oficiály verbálně či fyzicky, rozhodčí musí být v tomto případně striktní a hráče varovat popřípadě vyloučit

– varování může být uděleno hráči bez zastavení hry

– je možné, aby jednomu hráči za různé menší přestupky byla udělena druhá zelená nebo druhá žlutá karta. Pokud jde o stejný přestupek nesmí přijít druhá karta stejné barvy

– pokud je udělena druhá žlutá karta, čas vyloučení musí být delší než první žlutá karta

– musí být vidět jasný rozdíl mezi žlutou kartu za technický přestupek a za fyzický faul

– když se hráč chová velmi špatně směrem k jinému hráči či rozhodčímu – musí být udělena červená karta

2.4 Tresty

– je široká škála možností trestů

– 2 tresty můžou být uděleny současně, pokud se hráč dopustil více závažných přestupků

Dovednosti rozhodčího

3.1 Základní rozhodcovské dovednosti jsou

– předzápasová příprava

– kooperace

– mobilita a výběr místa na hřišti

– pískání

– signalizace

3.2 Zápasová příprava

– rozhodčí se musí připravit na každý zápas tak, že přijedou včas

– před zápasem musí rozhodčí zkontrolovat hřiště, branky, sítě a zjistit zda  se na hřišti nenachází nebezpečné předměty

– oba rozhodčí musí mít stejné barvy triček, ale jiná než oba týmy

– je potřeba nosit oblečení odpovídající venkovním podmínkám

– obuv musí být v dobrém stavu

– vybavení rozhodčího by měla obsahovat: kopii pravidel, stopky, píšťalka, karty a materiál pro zaznamenání průběhu zápasu

3.3 Kooperace

– dobrá týmová práce a spolupráce je pro rozhodčí nezbytná

– rozhodčí se před zápasem musí dohodnout, jak bude spolupráce vypadat. Je nezbytný oční kontakt po celý zápas

– rozhodčí musí vzít zodpovědnost na sebe, a pokud je jeho kolega v místě odkud nemůže vidět přestupek, tak mu pomoct. Pokud je rozhodčí schopen, musí být přestupku tak blízko, jak to jen jde, aby hráči více věřili rozhodnutím

– zápisky ze zápisu si musí oba rozhodčí nechat až do konce zápasu a při zapisování do zápisu se na nich shodnout

3.4 Pohyb a pozice 

– rozhodčí musí být mobilní, aby se mohl pohybovat podle potřeby po celém hřišti

– statický rozhodčí nemůže vidět hru pořádně a dělat správná rozhodnutí

– rozhodčí, který je fit a mobilní se lépe soustředí na zápas a tím dělá lepší rozhodnutí

– každý rozhodčí má na starost svou půlku hřiště rozdělenou středovou čárou, a potom půlku hřiště, která je po levé ruce

– ideální pozice rozhodčího je před hráči a po pravici útočícího týmu

– při hře mezi půlkou a čtvrtinou by měl být rozhodčí postaven poblíž autové čáry

– pokud je hra ve čtvrtině nebo v kruhu, rozhodčí se musí pohybovat více do hřiště nebo v kruhu

– pro trestný roh a míček ze hřiště si musí rozhodčí najít dobrou pozici, aby vše dobře viděl

– při penaltě stojí rozhodčí za hráčem na jeho pravé straně

– rozhodčí nesmí dovolit, aby jeho pozice překážela hře

– rozhodčí musí být čelem k hráčům za každé situace

3.5 Pískání

– píšťalka je hlavní nástroj rozhodčího ke komunikaci s hráči a k řízení zápasu

– hvizd musí být zřetelný a hlasitý, tak aby bylo možné ho zaregistrovat v zápase, neznamená to však, že je potřeba jen dlouhého a hlasitého pískání

– tón a délka hvizdu musí být různá podle závažnosti přestupku

3.6 Signalizace

– signalizace musí být jasná a dostatečné dlouhá, aby ji hráči mohli zaregistrovat

– pouze oficiální signály mohou být použity

– je preferovaná statická pozice v době signalizace

– směr signalizace nesmí být veden přes tělo

– není dobře se dívat jinam, když signalizujeme, mohou nám uniknout důležité momenty

Signály rozhodčího

4.1 Načasování

– začátek zápasu – sleduji druhého rozhodčího s jednou zvednutou rukou

– zastavení času – rozhodčí překříží ruce nad hlavou

– dvě minuty do konce zápasu – rozhodčí zvedne obě ruce s jedním zvednutým prstem nad hlavu

– minuta do konce zápasu – rozhodčí zvedne jednu ruku s jedním zvednutým prstem nad hlavu

4.2 Buly

– pohyb rukama nahoru dolu před tělem dlaněmi proti sobě

 1. Míček ze hřiště

– pokud přešel autovou čáru- signalizace jednou rukou ve směru kam se bude hrát

– míček za zadní lajnou – rozpažení oběma rukama

– míček za zadní lajnou od obránce – signalizace jednou rukou směrem k rohu hřiště a poté směrem na čtvrtinu

4.4 Vstřelená branka

– předpažení obou rukou směrem do středu hřiště

4.5 Řízení hry

– signalizace musí být provedena, pokud mohou vzniknout pochyby o přestupku a rozhodnutí

– nebezpečná hra – signalizace jednou rukou křížem přes hrudník

– uklidnění hráče – zastavení hry a oběma rukama dlaněmi směrem k zemi hýbeme nahoru dolu

– noha – ukážeme na nohu

– vysoký míč – ruce dlaněmi proti sobě cca 150mm od sebe

– bránění – překřížení rukou před hrudníkem

-bránění holí – jedna ruka je v pravém úhlu před tělem, druhou rukou se dotkneme předloktí této ruky

– 5 metrů – zvednutím ruky a otevřenou rukou ukazujeme 5 prstů

4.6 Přestupky

– výhoda – zvedneme jednu ruku nad hlavu ve směru výhody

– volný úder – ukazujeme jednou rukou ve směru, kam se bude hrát

– trestný roh – ukazujeme oběma rukama před sebou na branku

– penalta – jedna ruka je zvednuta nad hlavu, druha směruje na místo určeno pro zahrání penalty

Hřiště a vybavení

Rozměry hřiště:

– šířka hřiště – 55m

– délka hřiště – 91,4m

– čtvrtina – 22,9m

– kruh – 14,63m

– penalta – 6,475

– kruh čárkovaný kruh – 5m

– šířka lajny – 0,3m

– rozehrávka trestného rohu – 9,975m

-tyčka – 0,46m

Branka:

– vzdálenost vnitřních tyček – 3,66m

– vzdálenost horní tyčky od země -2,14m

– výška bednění – 460mm

– délka postranního bednění – 1,2m

Síť

– maximální velikost oka může být 45mm

– připevnění k brance ve vzdálenosti maximálně 150mm

– síť je umístěna z vnější strany branky

Praporky

– jsou ve výšce mezi 1.2m a 1.5m

– nesmí být nebezpečné

– jsou umístěny v každém rohu hřiště

– praporek nesmí být delší jak 300mm

Hokejka:

-musí podléhat schváleným pravidlům, které byly vydány 1.1.2013

-změna maximální délky hokejky je platná od roku 2015

– hokejka musí projít kontrolou na tloušťku gripu a velikosti zahnutí v každém místě hokejky

Míček:

– má obvod mezi 224mm až 235mm

– je hladký

– váha 156g až 163g

– barva je obvykle bílá. Jiná barva je dle schválení soutěže

– míček je tvrdý

Vybavení brankáře:

Ochrana ruky

-každá z nich má maximální šířku 228 mm a délku 20 mm,355 mm při položení rovně, dlaní nahoru

-nesmí mít žádné přídavky, které by držely hůl, když hůl není držena v ruce

Chrániče nohou

-každý z nich má maximální šířku 300 mm na noze brankáře

-rozměry chráničů rukou brankáře

a chrániče nohou se měří pomocí měřidel s příslušnými vnitřními rozměry

Veronika Decsyová

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy