R O Z P I S   S O U T Ě Ž Í    S T K   Č S P H   2020/2021

1. Názvy soutěží a věkové hranice                                                               

   a) Extraliga muži             extraliga muži
   b) Extraliga ženy             extraliga ženy
   c) 1.liga muži                   muži I.
   d) dorostenci                   dorci           1.1.02 a mladší
   e) dorostenky                  dorky          1.1.02 a mladší
   f) starší žáci                    starší žáci       1.1.05 a mladší
g) starší žákyně              starší žačky   1.1.05 a mladší
   h) mladší žáci                  mladší žáci   1.1.08 a mladší
   i) mladší žákyně              mladší žačky 1.1.08 a mladší
   j)1. liga ženy                    ženy I.

2. Technické ustanovení:
    – řízení soutěží – STK ČSPH, která rozhoduje v I. instanci;

    – všechny soutěže jsou soutěžemi základními mimo extraligy mužů

    – pořadatel – oddíly PH uvedené v rozlosování na l. místě;

– pořadatel poskytne na každé utkání pro hostující tým 30 balonku pro potřeby rozcvičení, platí pro soutěže dospělých a adorostu
 – hrací dny: dle termínové listiny;

– hrací doba: 4 x 15 minut (bez time outu), 

   mladší žactvo 2 x 20 minut 

    – počet hráčů, hrací plocha: muži, ženy 11 celá plocha

                           – dorost 11 hráčů celá plocha, v případě menšího počtu hráčů než 11 se hraje

                           v počtu 8 + 1 na celé ploše

 • starší žactvo 8+1   3/4 plochy, 

                           v případě dohody obou soupeřů je možné hrát v počtu 11 na celé ploše

 • ženy II., mladší žáci, mladší žákyně: 5 + 1, na polovině hřiště zúžené o 8 metrů

                          

Poznámka:

oddíly, které nenahlásily začátky utkání svých družstev do vydání rozlosování

jsou povinny postupovat dle SŘ ČSPH. V případě písemné dohody obou oddílů do vydání rozlosování, je možno hrát utkání v průběhu jednoho víkendu.

Změna termínu a začátku utkání: za jakoukoli změnu provedenou po vydání 

rozlosování je dle SŘ ČSPH čl. 49, 51 stanoven poplatek za projednání změny ve výši 5OO,- Kč dospělí, 3OO,- Kč dorost, 150 Kč žactvo za jedno utkání. 

Upozornění: Utkání ve všech soutěžích se hrají pouze na umělé trávě,

3. Účastníci:

a) extraliga muži                 b) extraliga ženy c) 1. liga muži
      Slavia Slavia Rakovník B
        Praga Hostivař Litice B
        Rakovník Rakovník Slavia B
        Rača Praga Bolevec
        Bohemians Hradec President
        Hradec Bohemians Šenkvice
        Litice Litice Kadaň
        Hostivař
      d) dorostenci           e) dorostenky f) st.žáci
         Slavia Slavia Slavia
         President Bohemians Bolevec
         Hostivař Hostivař Kadaň
         Litice Rakovník Hradec
        Rakovník Mnichovice Litice A
         Litice B Litice Hostivař
         Bohemians Praga Kbely
         Hradec Litice B
Rakovník
Mnichovice A
Mnichovice B
President
Budějovice
    g) st. žákyně                      h) ml. žáci i) ml.žákyně
Slavia Hradec Rakovník
       Hostivař Hostivař Mnichovice
       Praga Litice A Hostivař
       Rakovník Kadaň Slavia
       Bohemians Kbely A Hradec
       Hradec Mnichovice Bohemians
Bohemians
Slavia
Kbely B
Jičín
Litice B
Bolevec
Praga
President
j) ženy I.
      Mnichovice
      Slavia C
      Jičín
      Kbely
      Kadaň
      Budějovice
      Slavia B

        

4. Hospodářské náležitosti:

družstva startují na vlastní náklady. Náklady za cestovné a odměny rozhodčím proplácí pořadatel, který zašle vyúčtování na ČSPH. Náklady budou proplaceny na základě „Vyúčtování rozhodčího“.
Vyúčtování cestovného rozhodčích zašle oddíl po skončení soutěže do 15.11.2020 a 15.7.2021 na Se ČSPH.                      

Rozhodčímu, který rozhoduje v jednom místě (městě) a v jednom dnu více utkání, cestovné
 proplácí oddíl z nejvyšší soutěže, který hraje nejdříve. 
Odměna za řízení utkání viz čl. 11

Oddíl má dle SŘ ČSPH čl. 17/4 povinnost mít na každé družstvo, které je zařazeno 

do soutěže, aktivního rozhodčího. 

5. Startují:

hráči a hráčky splňující podmínky pro start dle SŘ ČSPH, RŘ ČSPH a PŘ ČSPH.

6. Náležitosti hráčů:
hráči a hráčky startují na základě platné registrace ČSPH. Soupisky dle čl. l4,15,16 SŘ                  

ČSPH. V soutěži starších žáků je povolen start starších žákyň mateřského oddílu. V jednom 

okamžiku mohou být na hrací ploše maximálně 3 hráčky jednoho družstva. V soutěži mladších žáků je povolen start mladších žákyň mateřského oddílu. V soutěži mladších žákyň

startují pouze žákyně, start žáků není povolen.

7. Předkládání registračních průkazů:

trenér, vedoucí nebo kapitán předloží spolu se zápisem o utkání registrační průkazy
všech hráčů. Při nepředložení registračního průkazu je možno postupovat dle SŘ ČSPH
čl. 2O, 2l. Při opakovaném nepředložení registračních průkazů v rámci družstva bude postupováno
dle ustanovení  SŘ ČSPH XV, čl. 58 následovně:

 • první nepředložení: bez následků
 • druhé nepředložení: důtka
 • třetí nepředložení: pokuta
 • čtvrté nepředložení: pokuta
 • páté nepředložení: odečtení bodů

8. Odebrání registračního průkazu:
  – za vyloučení do konce utkání (červená karta);

  – za hrubé urážky či tělesné napadení po skončení utkání v areálu hřiště.    

9. Zdravotní prohlídky dle čl.18 SŘ ČSPH

Záznam o způsobilosti k provozování sportu (absolvování zdravotní prohlídky) provede lékař potvrzením do registračního průkazu, případně klub předloží STK ČSPH kopie lékařských posudků, nebo lékařem potvrzený seznam hráčů.

Prohlídka je platná po dobu 12 měsíců.  

10. Systém:

Extraliga muži

každý s každým dvoukolově,

play off: 1. družstvo x 4. družstvo ze základní části na dvě utkání

                2. družstvo x 3. družstvo ze základní části na dvě utkání

                Vítězové na dvě utkání o první místo 

                Poražení na dvě utkání o třetí místo.

                Hůře umístěné družstvo po základní části začíná na domácím hřišti.

                

Baráž:

Baráže se účastní družstva, která se umístila po základní části extraligy na 8.místě a

nejlépe umístěné družstvo z 1.ligy mužů, které má nárok postoupit do extraligy mužů.

Hraje se na dvě utkání. První utkání na hřišti družstva z 1.ligy mužů.

             

Vítěz nadstavbové části extraligy má právo, v případě, že se nestane vítězem finále, přihlásit se do soutěže Trophy (Challinge). V případě, že vítěz základní části je totožný s vítězem finále má právo účasti v Challinge druhý ze základní části.

1.liga muži:

každý s každým dvoukolově

extraliga ženy:

každý s každým dvakrát + play off (viz extraliga muži), nikdo nesestupuje

1.liga ženy :

Každý s každým 2x (podzim, jaro) v akci 2 utkání 2×20 min., nikdo nepostupuje, výsledky jednotlivých turnajů zasílá na svaz pořadatel, rozhodčí – zajistí pořadatel ve spolupráci s ostatními týmy bez nároku na odměnu, po odehraném prvním ročníku dojde k vyhodnocení soutěže a případným úpravám

dorostenci: 

každý s každým dvakrát

dorostenky: 

každý s každým třikrát

starší žáci:

V základní části 3 skupiny. Ve skupině každý s každým 2x. V akci 2 utkání. Čas utkání 2×20 minut

Skupina A – 4x akce. Skupina B a C – 3x akce

Nadstavbová část: 2 skupiny každý s každým 2x

Skupina D (7 účastníků) – 14 kol  (12 utkání)

Skupina E (6 účastníků) – 12 kol   (10 utkání)

Do skupiny D postupují 1. a 2. družstvo ze základních skupin + nejlepší družstvo z 3. místa.

Výsledky 5. družstva ze skupiny A se pro určení postupujícího z 3. místa nezapočítávají.

starší žákyně:

každý s každým třikrát

mladší žáci:

V základní části 3 skupiny. Ve skupině každý s každým 2x. V akci 2 utkání. Čas utkání 2×20 minut

Skupina A a B – 4x akce. Skupina C – 3x akce

Nadstavbová část:

Skupina D – 7 účastníků každý s každým 2x (6 akcí)

Skupina E – 7 účastníků každý s každým 2x (6 akcí)

Celkem 10 (9) akcí, v akci 2 utkání 

Do skupiny D postupují 1. a 2. družstvo ze základních skupin + nejlepší družstvo z 3. místa.

Do skupiny F postupují zbývající družstva ze základních skupin.

Výsledky 5. družstev ze skupiny A a B se pro určení postupujícího z 3. místa nezapočítávají.

mladší žákyně:

každý s každým třikrát v 9 akcích 

11. Hodnocení soutěže:
dle SŘ ČSPH – dlouhodobé soutěže.

play off , baráž

semifinále, finále:

součet bodů s obou utkáních

lepší brankový rozdíl

série samostatných nájezdů. 

12. Rozhodčí:
A Delegace

Deleguje komise rozhodčích. Delegace je jmenovitá na soutěže extraliga muži, extraliga ženy, dorostenci, dorostenky. V ostatních soutěžích, pokud nebude nasazen rozhodčí jmenovitě, zajišťuje rozhodčí domácí oddíl. KR ČSPH si vyhrazuje právo změnit delegaci. Změny v nasazení a omluvy jmenovitě delegovaných rozhodčích řeší KR ČSPH tel.: +420 728 543 356 Michal Krýsl. V ostatních případech, kdy jsou delegovány oddíly, řeší omluvy a následné změny mateřské oddíly.  

B. Cestovné, 

Na cestovné ve výši 5,- Kč/ km za auto na utkání mimo místo bydliště mají nárok pouze rozhodčí delegovaní k utkání KR ČSPH. Rozhodčí ze stejného místa (města) bydliště jsou povinni při použití auta cestovat společně a vyúčtovat jedno jízdné. Při jmenování rozhodčích z odlišných míst bydliště, tzn. obsazení auta pouze jednou osobou 4 Kč/km za auto na utkání mimo místa bydliště. 

Cestovné vyplácí delegovaným rozhodčím domácí oddíl po skončení utkání.

C. Odměny za vedení utkání:

Odměnu za vedení utkání vyplácí rozhodčím na základě vyplněného formuláře „ Vyúčtování rozhodčího pozemního hokeje“, domácí oddíl!!!!

Výše odměn za utkání:

Extraliga muži 800 Kč   I. liga ženy     0 Kč mladší žactvo 100 Kč

Extraliga ženy     800 Kč           starší dorost    400 Kč         hlavní rozhodčí 400/akce  

I. liga muži           600 Kč           starší žactvo 200 Kč

I. Liga ženy 5+1 – utkání si řídi jednotlivé týmy sami ve spolupráci s pořadatelem turnaje

Výše konečné odměny se řídí počtem odvedených utkání, ale také plněním si základních 

povinností rozhodčího či proviněním se proti Řádům ČSPH dle sazebníku:

 • Včasné neodeslání zápisu o utkání na Se ČSPH  …………………….– 50 Kč
 • Špatné či nedostatečné vyplnění zápisu o utkání ……………………  – 50 Kč
 • Nedostavení se na utkání dle rozpisu bez omluvy ………… – výše odměny za utkání
 • Provinění se proti DŘ a SŘ  (určuje DK,KR) …………………………dle DŘ,KR

Sankce za rozhodčí s licencí C přebírá mateřský oddíl.

D. Odeslání a vyplnění zápisů.

Rozhodčí jsou povinni překontrolovat před utkáním předložené registrační průkazy

hráčů a zjištěné nedostatky zaznamenat do zápisu o utkání. Rozhodčí (oddíl), který je

uveden na prvním místě v zápisu (rozlosování) je povinen odeslat řádně vyplněný zápis

v první pracovní den po utkání na Se ČSPH a v případě vyloučení na červenou kartu 

i společně s registračním průkazem vyloučeného hráče.

E. Kontrola jednotného oblečení.

Rozhodčí jsou povinni překontrolovat před zápasem stav reklamních ploch svazu a případné

nedostatky uvést do zápisu.

Při utkání extraligy přísně dodržovat ustanovení pravidel o jednotném oblečení.

  

13. Tituly:
     a) – b) Mistr České republiky, medaile 22 ks za 1. – 3. místo a čestný diplom;

     d) – h)  Mistr České republiky, medaile 18 ks za 1. – 3. místo a čestný diplom.

14.  Sestup:

 a) poražené družstvo z baráže sestupuje (zůstává) do I. ligy mužů 

      b) v případě, že se do soutěže žen přihlásí více než 10 družstev sestupují družstva

          na 7. – 9. místě do I. ligy žen.

15. Postup:

 vítěz baráže postupuje (zůstává) do extraligy

                                            

16. Vyplňování zápisů:
trenér, nebo vedoucí družstva odevzdá při předávání vyplněného zápisu v elektronické,

případně papírové podobě nejpozději 2O minut u soutěží dospělých a 10 minut u soutěží mládeže před utkáním rozhodčím registrační průkazy hráčů a vyzvedne si je při podpisu zápisu po utkání. Do zápisu se uvádějí čísla hráčů, příjmení a jméno.                   

V případě nepředloženého registračního průkazu se uvádí datum narození hráče.

17. Hlášení výsledků utkání:   

První rozhodčí uvedený v zápise o utkání (pořádající oddíl pouze v kategoriích žactva) odešle po skončení utkání hlášení v elektronické podobě přímo na webové stránky ČSPH.

18. Zasedání Registrační komise:
RK zasedá ve dnech pondělí až úterý (lO.OO-l6.OO).
Hráč musí být zaregistrován (případně jiné úkony v registračním průkazu provedeny) nej-
později do 2 pracovních dnů.

l9. Zasedání DK ČSPH:

Zasedání DK ČSPH se uskuteční každou středu po hracím termínu na Se ČSPH od 16.00 hod. Hráč, trenér, funkcionář vyloučený červenou kartou musí na základě rozhodnutí DK a 

v souladu s čl. 5, odst. 12 DŘ ČSPH uhradit stanovenou částku před projednáním DK ČSPH.
Dále se postupuje dle ustanovení DŘ ČSPH čl. 2 odst. 6. Rozhodnutí DK ČSPH budou oznámena.

20. Umístění hřišť:

SK Slavia Praha – areál SK Slavia „Eden“
HC 1946 Praga – hřiště Zelený pruh, vchod z ulice Nad Zemankou

HC Hostivař – areál „Na Groši“

TJ Slavia Hradec Králové – hřiště „ Farářství, Kuklenská 1132 
HC 1970 Bolevec – hřiště ulice U Hliniště. 
TJ Plzeň Litice – hřiště ulice Cihlářská

HC 1972 Rakovník – hřiště SK Rakovník nábřeží TGM

President – areál SK Slavia „Eden“

TJ Sokol Kbely – hřiště Sokola Kbely ulice Železnobrodská

HC Bohemians muži – areál SK Slavia „Eden“.

HC Bohemians – ženy + ostatní družstva hřiště Zelený pruh

TJ Mnichovice – hřiště Mnichovice ulice Sportovní

Rača, Šenkvice – místo je uvedeno v závorce za jménem domácího družstva

Jičín – hřiště TJ Slavia Hradec Králové

Kadaň – U stadionu 1980

Pokud hraje družstvo svá utkání jinde je místo konání uvedeno v závorce za jménem domácího družstva.

21. Námitky, stížnosti, odvolání:
Námitky a stížnosti dle čl. 7O SŘ ČSPH je nutno podat do l5 dnů od data utkání,
ke kterému je vedena stížnost či námitka. Odvolání proti rozhodnutí orgánu v I. instanci dle čl. 75 SŘ ČSPH je nutno podat do 15 dnů ode dne obdržení rozhodnutí.

22. Pořádková pokuta za nedostavení se k utkání: dle SŘ čl. 38 odst. 2

Pořádková pokuta je stanovena ve výši:

 • soutěže dospělých: 5.000,- Kč
 • soutěže dorostu: 2.000,- Kč
 • soutěže žactva: 1.000,- Kč   

23. Tabulka pro výpočet kilometrovného:

    

Praha – Rakovník    140 km (tam i zpět)   

Praha – Kadaň                   220 km

Praha – Hradec                  224 km

Praha – Budějovice           300 km 

Praha – Brno                     404 km

Praha – Plzeň                    188 km 

Praha – Mnichovice62 km

Budějovice – Kadaň   450 km 

Budějovice – Plzeň    270 km

Budějovice – Hradec  440 km 

Budějovice – Mnichovice  250 km

Plzeň – Kadaň             176 km

Plzeň – Hradec            404km

Hradec – Mnichovice  204 km

Hradec – Kadaň           444 km

Brno – Hradec                   290 km

Brno – Budějovice            370 km

Brno – Plzeň 590 km 

Brno – Rakovník   526 km

Mnichovice – Plzeň     240 km 

Kadaň – Brno              624 km 

 Rakovník – Plzeň 128 km

 Rakovník – Budějovice   370 km

 Rakovník – Kadaň            110 km

 Rakovník – Mnichovice    176 km

 Rakovník – Hradec            340 km

Praha – Olomouc   520 km

24. Televizní přenosy:

V případě TV přenosů je domácí družstvo povinno zajistit minimálně 6 sběračů míčků, ukazatel skóre, ozvučení, hlasatele a zdravotní službu.

Praha:.28.08.2020

 Petr Doležal, Josef Ostaš

STK ČSPH

Rozdělení do skupin starší žáci:

Skupina A Skupina B Skupina C

Skupina A Skupina B Skupina C
Rakovník President Litice A
Hostivař Mnichovice Slavia
Hradec Kadaň Kbely
Budějovice Litice B Mnichovice B
Bolevec

Rozdělení do skupin mladší žáci: 

Skupina A Skupina B Skupina C

Skupina A Skupina B Skupina C
Litice A Slavia President
Hradec Mnichovice Hostivař
Kbely Praga Kadaň
Bolevec Litice B Bohemians
Jičín Kbely B

                              

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy