5 důvodů, proč se nechat očkovat proti koroně

Česká unie sportu ve spolupráci s odborníky připravila kampaň na podporu vakcinace proti nemoci Covid 19. Jejím cílem je srozumitelnou formou poskytnout odpovědi na nejčastější otázky, které s očkováním souvisejí.

5 důvodů, proč se nechat očkovat.

ČUS oslovila sportovní lékaře z Centra zdravotnického zabezpečení sportovní reprezentace a špičkové odborníky z České vakcinologické společnosti a České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Covid nejenže paralyzoval společnost, ale může velmi negativně ovlivnit sportovní kariéry. Odpovědi mohou všem pomoci v rozhodnutí, zda se nechat očkovat.

Veronika Decsyová

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy