Kick off Event odstartoval naši olympijskou cestu!

V pondělí 11. dubna v podvečer se uskutečnil Kick off Event k Olympijskému snu. Akce proběhla v prostorách Endorfin v Praze a zúčastnilo se jí 70 hráček a bezmála 15 členů realizačních týmů U18, U21 a týmu A ženské reprezentace.

Cílem eventu bylo předat důležité informace a inspirovat dívky a ženy na cestě na Olympijské hry v Los Angeles v roce 2028.

V rámci programu vystoupil se svou inspirativní řečí předseda Národní sportovní agentury Filip Neusser. Po jeho úvodním vystoupení převzal slovo předseda Českého svazu pozemního hokeje Gino Schilders, který hovořil o olympijské cestě, a o výzvách a příležitostech, které s sebou přináší. 

Na akci byli dále představeni všichni noví zaměstnanci Olympic Dream Teamu. Mezi nimi dva zahraniční členové – Gareth Grundie, trenér reprezentace A/U21 a Frank Geers, který bude zastávat pozici Sport Directora. Své zástupce zde měli také noví High Performance Coaches. 

Nové uspořádání Olympic Dream Teamu, a právě zařazení High Performance Coaches jak v klubech, tak v národních týmech, umožní zaměření se na rozvoj dívek a žen bez ohledu na to, zdali hrají v klubu, či v reprezentaci.

Dalším bodem programu byl carousel, kde se na 8 stanovištích mohly dívky dozvědět více o Olympijském snu. Mezi diskutovanými tématy byly například: filozofie, jak zkombinovat školu/práci a hokej, kompenzační příspěvky či harmonogram roku 2022. 

Po carousel části následovala krátká přestávka a po ní diskuse. Na závěr dostaly dívky obálku s nabídkovým dopisem a modrou a červenou pilulkou. Pilulky symbolizovaly jejich volbu, zdali se připojit ke společné cestě, nebo poděkovat za nabídku.

Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem za účast a velké díky patří organizačnímu týmu, který se staral o hladký průběh akce.

Doufáme, že to byl pro dívky poučný a inspirativní začátek cesty na Olympiádu LA2028.

Kristína Rýcová

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy