Zpráva revizní komise k účetním datům za rok 2022

Zpráva revizní komise za rok 2022 měla následující znění: 

Revizní komise dostala od zástupců ČSPH přístup k účetním datům za rok 2022 v rozsahu, který si vyžádala a který jí umožnil rámcové prověření nákladů a výnosů.

Na základě této prověrky si k detailnímu prozkoumání vybrala celkem 12 položek, ke kterým si  prostřednictvím Stanislava Stejskala vyžádala dodatečné podklady. Jednalo se zejména o náklady na pořízení materiálu, náklady na služby konzultantů a náklady související s účastí reprezentačních družstev na akcích v zahraničí. Při kontrole těchto dokladů, které byly v období červen-srpen 2023 revizní komisi průběžně poskytovány, nenarazila revizní komise na skutečnosti, které by považovala za natolik důležité, aby o nich musela informovat valnou hromadu.

Jedinou skutečnost, kterou je potřeba dořešit, je odvod DPH.

Za revizní komisi Kateřina Al-Amelová

-kal-, -ave-

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy