„Jsme odhodlaní vytvořit ještě bezpečnější prostředí,“ říká Schilders po prezentacích

V uplynulých týdnech byl prezident ČSPH, Gino Schilders, pozván jako speciální host a reprezentant našeho svazu na dvě diskuzní fóra. Tématem bylo bezpečné prostředí a inkluze. Ta první od ČOV byla o projektu o rovnosti mužů a žen. Tou druhou byla diskuze pořádaná Úřadem vlády České republiky ohledně lidských práv ve sportu a ochraně dětí. Zde byl náš svaz pozván, aby se diskuze zúčastnil, sdílel své zkušenosti a plány do budoucna a mohl se sám posunout dál. Tato pracovní skupina, které jsme součástí, bude dále rozvíjet plán řízený vládou, abychom společně mohli vytvořit bezpečné prostředí pro všechny sportovce v Česku, ale také abychom si mohli být jisti, že sport má v naší společnosti svou důležitou roli.

„Český svaz pozemního hokeje je odhodlán vytvořit bezpečné prostředí pro naše děti – aby si mohly hrát v inkluzivním prostředí, kde je normální, dokonce a naopak správné, že má každý jinou životní situaci,“ říká Gino Schilders. „O tomhle tématu se s dětmi bavíme i během hokejových kempů a řešíme to na předsednictvu nebo přímo s trenéry. Chceme si jasně vymezit hodnoty, které inkluzi podporují, a které jsou pro náš sport klíčové. Jak si můžete všimnout, udělali jsme v tom velký pokrok a celkově jsme se s vytvářením bezpečnějšího prostředí udělali velký pokrok.“

„Musíme být ale k sobě upřímní a přiznat si, že stále nejsme dokonalým místem. Posledních několik týdnů nám ukázalo, že ne všichni naši členové přijímají hodnoty, které máme. Chápu emoce, které ke sportu patří, stejně tak ale naprosto odsuzuji násilí – fyzické i psychické – v jakékoliv formě a budeme v tomto dělat další kroky ohledně zapojených osob.“

„Oblast, se kterou já osobně ale také nejsem spokojený, je zapojení žen ve vedení svazu. Přestože nevěřím v kvóty, potřebujeme názory, které budou co nejvíce reflektovat pohled celé naší Hokejové rodiny. To znamená, že potřebujeme do naší struktury dostat muže i ženy všech věkových skupin. My jako federace musíme vyhodnotit, proč jsme se v tomto nedokázali posunout, a musíme začít vymýšlet postup, kterým toho dosáhnout.“

Více informací o prvním fóru naleznete zde. To druhé je prozatím projednáváno za zavřenými dveřmi a jeho výstupy budou zveřejněny později.

Pokud vás toto téma zajímá a chtěli byste se zapojit, neváhejte nás kontaktovat na adrese csph@pozemníhokej.cz, budeme jen rádi!

-ave-, foto: ČOV

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy