Evropský grant Erasmus+ připadl ČSPH

Dvě české organizace uspěly při přidělování evropského grantu pro sport a Český svaz pozemního hokeje je mezi nimi!

Jedná se především o podobu podpory sportovních projektů v rámci nového programu Erasmus, zahrnutí sportu do nové generace strukturálních fondů a fondů na podporu výzkumu, životního prostředí, zahraniční politiky EU atd.

V našem případě se jedná o spolupráci s nizozemským klubem HC Den Bosch, kde se 6 trenérů z několika evropských zemí zúčastní semináře na různá hokejová témata. Semináře povedou nejlepší nizozemští video analytici a trenéři. Semináře budou probíhat dva: v roce 2019 a 2020.

Veronika Decsyová

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy