ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ PŘEDSEDNICTVA 11. 1. 2021

Níže naleznete body ze zápisu, které byly diskutovány na zasedání Předsednictva dne 11. 1. 2021.

Zápis předsednictvo 11.1.2021

Týmy