Spolu, s Ukrajinou

Český svaz pozemního hokeje informoval EHF a FIH o sankcích vůči Rusku a Bělorusku, které byly svazem přijaty v návaznosti na vyjádření NSA. Česká republika se nebude účastnit žádných sportovních akcí v Rusku a Bělorusku, stejně tak nepřijme ruské ani běloruské týmy, hráče, ani oficiály.

V oficiálním dopise federace také vyzývá EHF a FIH k zaujetí jasného stanoviska v otázce probíhajících bojů na Ukrajině. Doposud došlo pouze k vyloučení ruského juniorského týmu žen z Mistrovství světa v Jižní Africe, to však pokládá ČSPH za nedostatečné.

Dopis si můžete přečíst zde: Ukraine support

Ohledně situace na Ukrajině proběhl také video hovor s CEO ukrajinské hokejové federace Irynou Kharchenko. Hovoru se účastnili Youth Leaders, z Manchesteru, kde probíhá schůzka v rámci jejich Youth Leadership programu, a také externí hosté. Za český hokej to byl Gino Schilders, Marek Zgraja a Veronika Decsyová. V průběhu hovoru se diskutovalo o možné pomoci Ukrajině a účastníci si navzájem sdíleli jak důležité informace, tak slova podpory a naděje. Jednohlasně se shodli, že Ukrajina, její občané a představitelé jsou nyní velkou inspirací pro celý svět a ukazují, že v soudržnosti je síla.

Doufáme v dobrý konec a brzké ukončení ruské agrese.

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy