Hanus a Laciná novými členy tzv. „Athletes committee“ ČSPH

V prosinci bylo rušno kromě zvolení nového generálního sekretáře federace také v Předsednictvu ČSPH, kde vznikla nově také dlouho připravovaná Athletes Committee, tedy tzv. „Hráčská komise“. Ta má na starosti primárně přispívat do diskuze a řešení aktuálních záležitostí svazu pohledem „ze hřiště“.

Prvními dvěma členy byli jmenováni Kateřina Laciná a Martin Hanus. Oba nově jmenovaní zástupci, mj. také kapitáni národních celků mužů a žen, jsou nyní hlasem všech aktivních hráčů, kteří mohou jejich ústy promluvit do dění ve vedení PH. Cílem je, aby Athletes committee byla v průběhu prosince a začátku příštího roku doplněna o další členy, kteří se k Martinovi a Kateřině připojí.

„Je důležité, aby byl brán v potaz hlas aktivních hráčů, zejména pak u důležitých diskuzí. Jsem rád, že můžeme proto oznámit založení nové „Athletes committee“, kde mají hráči a hráčky prostor prosadit věci ve prospěch všech, které zastupují, a také pozemního hokeje samotného. Našimi prvními dvěma hlavními členy se stali Martin Hanus a Kateřina Laciná. Moc si jejich času a zkušeností vážím a těším se, že budou hlasem všech aktivních hokejistů,“ svěřil se v komentáři pro web ČSPH jeho president Gino Schilders společně s Karolínou Paterson, šéfkou reprezentačního úseku svazu.
-jam-

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy