Kbely hledají anglického rodilého mluvčího na pozici hlavního trenéra a učitele

CZECH VERSION BELOW

Are you a teacher and a hockey coach at the same time? We offer you a pleasantly spent time with
hockey in Prague starting in August 2024!

Who are we looking for?

 • A native speaker to teach English at a school of your choice. You do not need to have a
  certificate for teaching English. Teaching skills from your native country are enough.
 • Main hockey coach for U15 boys category Kbely Hockey Club Prague
  (https://www.phkbely.cz/index.php/category/c9-tymy/ck12-starsi-zaci/)
 • Conducting hockey training at least 3 times a week for approx. 2 hours (Monday, Wednesday
  and Friday) + more trainings in other categories are possible
 • Participation in weekend tournaments U15 during the season

What we offer?

 • Full-time employment at the school of your choice. We will provide you with a list of offers.
  Salary 36 – 48 000 CZK/Month. (1 500 – 1 900 Euro/month)
 • Salary from the Kbely Hockey Club 5 – 10.000 CZK/Month (200 – 400 Euro/month)
 • If interested, the possibility to get involved in activities from the Czech Hockey Federation
 • Furnished apartment (2 + 1) 5 minutes from the pitch for 19.500 Kč/Month including all charges. You can share this flat or if you come alone, we will find a smaller flat for you.
 • In the winter season, training in the new hockey hall (https://www.sporthalakbely.cz/cs/)
 • 20 minutes by bus/underground to the historical Prague City Centre
 • If necessary, we will help with the processing of work visas
 • The offer is suitable for 1 person but can be also for a pair who wants to go on an adventure

If you are interested in training hockey in Prague and you are not a teacher, let us still know. We will contact you and try to find you a convenient job.

Contact information:
Klára Procházková
KlaraProchazkova@seznam.cz
+420 607 926 108


Jste učitel a hokejový trenér zároveň? Nabízíme vám příjemně strávený čas s
hokejem v Praze od srpna 2024!

Koho hledáme? 

 • Rodilý mluvčí pro výuku angličtiny na škole dle vašeho výběru. Nemusíte mít
  certifikát pro výuku angličtiny. Postačí vám učitelské dovednosti z vaší rodné země.
 • Hlavní hokejový trenér pro kategorii chlapců U15 Hokejový klub Kbely Praha.
  (https://www.phkbely.cz/index.php/category/c9-tymy/ck12-starsi-zaci/)
 • Vedení hokejových tréninků minimálně 3x týdně po dobu cca 2 hodin (pondělí, středa, čtvrtek, pátek, sobota, neděle).
  a pátek) + možnost dalších tréninků v jiných kategoriích
 • Účast na víkendových turnajích kategorie U15 v průběhu sezóny.

Co nabízíme?

 • Zaměstnání na plný úvazek na vybrané škole. Poskytneme vám seznam nabídek. Plat 36 – 48 000 Kč/měsíc. (1 500 – 1 900 Euro/měsíc)
 • Plat od Hokejového klubu Kbely 5 – 10 000 Kč/měs. (200 – 400 Eur/měsíc)
 • V případě zájmu možnost zapojení do aktivit od Českého hokejbalového svazu.
 • Zařízený byt (2+1) 5 minut od hřiště za 19 500 Kč/Měsíc včetně všech poplatků. Tento byt můžete sdílet, nebo pokud přijdete sami, najdeme pro vás menší byt.
 • V zimní sezóně tréninky v nové hokejové hale (https://www.sporthalakbely.cz/cs/).
 • 20 minut autobusem/metrem do historického centra Prahy.
 • V případě potřeby pomůžeme s vyřízením pracovních víz.
 • Nabídka je vhodná pro 1 osobu, ale může být i pro dvojici, která chce vyrazit za dobrodružstvím

Pokud máte zájem o trénink hokeje v Praze a nejste učitel, dejte nám vědět. Budeme
vás kontaktovat a pokusíme se vám najít vhodnou práci.

Kontakt:
Klára Procházková
KlaraProchazkova@seznam.cz
+420 607 926 108

 

-KŠ-

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy