Rača (SK)

KLUB POZEMNÉHO HOKEJA RAČA BRATISLA

História klubu :

Založenie klubu pozemného hokeja Rača sa traduje od leta 1950 kedy vznikol oddiel pozemného hokeja SPARTAK KOVOSMALT .

Po reorganizácii súťaži zaniklo na Slovensku vyše štyridsať oddielov .Náš oddiel bol jedným z mála , ktoré ustáli túto reorganizáciu a výrazným podielom sa pričinili o rozvoj pozemného hokeja na Slovensku .

V roku 1964 postúpilo družstvo do prvej ligy mužov a roku 1965 prešlo do TJ LOKOMOTÍVA RAČA . Prvý titul majstra ČSSR získalo v roku 1981 . V tom čase boli do reprezentácie zaradení siedmi hráči . Niekoľko hráčov bolo vyznamenaných titulom majster športu .

Za výrazný podiel na striebornom úspechu našich žien na OH v Moskve udelil ÚV ČSZTV Ing. Pavlovi Rosovi titul “ Zaslúžili tréner “

Klub po rozdelení ČSSR na Slovenskú a Českú republiku sa premenoval na KPH Rača a v dnešnej dobe zastrešuje všetky vekové kategórie . Je viac násobným majstrom Slovenskej republiky v mužskej , ženskej kategórii a dorasteneckých kategóriách .Hráči a hráčky klubu tvoria dlhodobo kostru Slovenskej reprezentácii .

www.kphraca.sk

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy