Rozvoj mládeže Erasmus+ program HC Den Bosch 

Robbert-Jan de Vos: Technical Manager a šéftrenér mládeže HC Den Bosch a hlavní trenér holandského výběru U16 dívek 

Nabídněte mladým hráčům se optimálně a postupně rozvíjet
Robbert-Jan de Vos se s námi podělil o tom, jakým způsobem funguje rozvoj mladých hráčů a hráček v HC Den Bosch a jaká je jejich vize. 

 • Připravit hráče na jejich působení v prvním týmu klubu v nejvyšší soutěži (dospělá složka) 
 • Soustavnost/pravidelnost – každý rok klub chce mít 2-4 hráče/hráčky pro doplnění prvních týmů 
 • Individuální rozvoj hráčů: technická, taktická, mentální, morální a fyzická stránka 
 • Vytvoření týmové kultury 
 • Zajistit profesionální prostředí a hráče na profesionální podmínky připravit 
 • Zodpovědnost – individuální a týmová 
 • Účast v nejvyšší soutěži každý rok (dospělá složka) 

Zajímavostí byl bod samoregulace. Už v kategorii U12 je tento prvek zapojen do celkového rozvoje sportovce. 

Mentální příprava: pohovory – individuální rozvoj 

Děti se musí naučit mluvit o vlastním rozvoji – a tak v klubu začínájí od kategorie U12 s individuálními pohovory hráčů za přítomnosti rodičů. Rodiče jsou zde v roli posluchače. Později mohou mluvit s trenérem samostatně. Jednoduché otázky: 

 • Jak se ti daří ve škole/doma? 
 • V čem jsi dobrý? Jak se v tom můžeš zlepšit? 
 • Co ti nejde? Jak na tom můžeš pracovat? 
 • Máš nějaké otázky? 

Při samotné prezentaci jsme nabyli dojmu, že mezi Robbert Jan Vos, ostatními trenéry, rodiči a hráči existuje vzájemná vazba, která funguje. Věří tomu, že se učí jeden od druhého. A jak Robbert zdůraznil, veškeré usilí se zaměřuje na proces rozvoje a ne na výsledky: “Přemýšlíme v dlouhodobém horizontu”. 

Detailnější informace k tomuto tématu se dozvíte již brzy. 

Zajímavé odkazy: 

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy