Čeští trenéři jsou v kurzu

Rozvoj pozemního hokeje by nebyl možný bez kvalitní trenérské práce. Nejen v oddílech, ale také na svazové úrovni. I proto jsme rádi, že se našim nejlepším koučům daří rozvíjet své vědomosti a znalosti, které pak mají možnost dále předávat ve svých mateřských klubech.

Sportovní úsek Českého svazu pozemního hokeje se v posledních měsících, i díky možnostem, které mu umožnil tzv. „Olympijský grant“ Národní sportovní agentury, snaží o trenérský rozvoj co možná nejkomplexněji. Po vzniku Hokejového manuálu, jenž byl distribuován do všech klubů, vyslal High Performance tým na několikadenní stáž do Holandska. Své ovoce přináší iniciativa i na evropské scéně. Tři čeští trenéři byli nominování do evropských rozvojových programů pro kouče. Ale pěkně popořadě.

Stáž v Holandsku byla pro dvanáctičlenný český kontingent opravdu nabitou akcí. Tři dny, tři města, teorie, praxe, skupinové úkoly… prostě více než 12 hodin denně věnovaných naplno hokejové edukaci. Čeští trenéři navštívili postupně Utrecht, Amsterdam a Rotterdam.

Zkušenosti k nezaplacení, jak okomentoval svazový kouč Lukáš Nocar. „To, co jsme měli možnost zažít za tři dny v Holandsku, by vydalo na malou knížku. Odnášíme si spoustu poznatků z různých míst a od zajímavých osobností, které se budeme snažit v našich klubech předávat dál. Akce, jako byla tato, jsou i přes aktuální fyzickou náročnost, ohromným přínosem pro náš hokej. A jsem pevně přesvědčen o tom, že i díky tomu se budeme moci v budoucnu přiblížit světové hokejové špičce,“ svěřil se litický kouč, jenž však vnímá důležitost předávání zkušeností dál v klubech. „Určitě to bude v budoucnosti hlavně na nás, abychom ve svých klubech předali dál to, co jsme měli možnost načerpat. Nejen tady v Holandsku, ale i na společných setkáních, která máme v průběhu roku.“

Speciální část byla věnovaná i tréninku brankařů. Ten měl na starosti proslulý brankařský trenér Arek Matuszak, jenž měl možnost prakticky ukázat jednotlivé segmenty tréninku na reprezentační brankařce Báře Čechákové. Ta se tak z trenérského postu přesunula na část stáže i do branky. „Brankařský trénink vnímám trochu jako samostatnou kapitolu, které v budoucnu musíme věnovat velkou pozornost. Jsme země, která vychovala spoustu skvělých brankařů, nicméně potřebujeme se práci s nimi věnovat kontinuálně a pracovat s brankaři individuálně v klubech. Tam bych moc ráda časem naplno předávala zkušenosti i já,“ přidala Barbora Čecháková, která je aktuálně v ČSPH součástí High Performance týmu.

Celkově si tak trenéři měli možnost nejen vyzkoušet různé praktické a teoretické úkoly, ale také nasát atmosféru holandského pozemního hokeje. Byl prostor i na neformální posezení a diskuze, které vždy dokáží přinést něco nového… A také stmelit tým. Ten byl v Holandsku v tomto složení: B. Čecháková, M. Seemann, M. Capouch, L. Nocar, T. Procházka, O. Blažek, L. Hlaváč, J. Pádecký, T. Babický (všichni High Performance Coaches), Frank Geers (sportovní ředitel), Karolína Paterson (šéf reprezentační komise) a Jakub Griebl (Twinning program Erasmus).

Potvrzením správné cesty českého vzdělávání koučů a trenérů bylo následné oznámení Evropské hokejové federace. Ta zařadila tři české trenéry do svých vzdělávacích programů, které jsou, stejně jako programy pro rozvoj rozhodčích, velmi žádanou adresou na evropské hokejové scéně.

Do rozvojového programu Coaches for Europe (Tier 1) byli vybráni Barbora Čecháková a Martin Capouch. Ještě v o jeden stupeň vyšším kurzu, tedy Top Coaches Programme, bude Česko reprezentovat Tomáš Procházka. Všem nominovaných gratulujeme, stejně jako Aleši Větrovskému, který byl do obdobného rozvojového programu pro rozhodčí – Umpires for Europe, vybrán jako naděje české rozhodcovské scény.

-jam-

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy