Jak Český svaz spolupracuje na vytváření bezpečného prostředí ve sportu

Český svaz pozemního hokeje se nedávno zapojil do jednaní se zmocněnkyní vlády pro lidská práva Klárou Šimáčkovou Laurenčíkovou na kterém se projednávalo téma lidských práv a sportu. Níže si můžete přečíst co o tomto setkání napsala sama zmocněnkyně a nahlédnout tak do detailů iniciativy na vytváření bezpečnějšího prostředí pro sport.

,,Těší nás velký zájem médií o dnešní tiskovou konferenci k tématu “lidská práva a sport”. Z výzkumu v České republice vyplývá, že až 40 % studentů vysokých škol se v prostředí sportu přímo nebo zprostředkovaně setkalo se sexuálním obtěžováním. Zahraniční studie ukazují, že až přibližně 82 % respondentů zažilo v dětském věku ve sportu násilí, přičemž nejčastější formou bylo násilí psychické (76 %), následované fyzickým (66 %) a sexuálním (38 %) násilím.

Přizvala jsem proto k jednomu stolu zástupce Národní sportovní agentury (NSA), Českého olympijského výboru (ČOV), Asociace sportovních psychologů, sportovních svazů, sportovce, sportovkyně a zástupce rodičovské veřejnosti. Shodli jsme se na definici slabých míst systému, příležitostech a návrzích opatření. Chceme společně vytvářet prostředí, které je založené na hodnotách respektu, citlivosti a etických zásad. Na tiskové konferenci jsme dnes spolu s Ondřejem Šebkem, předsedou NSA, Denisa Kubová z ČOV a Monika Vlčková, trenérkou moderních gymnastek a bývalou vrcholovou sportovkyní, představili konkrétní výstupy naší spolupráce:

Finalizujeme etický kodex, který vydefinuje pravidla ochrany důstojnosti a bezpečí pro sportovce i pro ty, kdo je trénují.
Ve struktuře Národní sportovní agentury vznikne pozice “ombudsosoby”, která bude zodpovědná za monitoring ochrany lidských práv, nastavování stížnostních mechanismů a osvětu všech aktérů – dětí, trenérů i rodičovské veřejnosti.
V každém sportovním svazu vznikne tzv. safeguard officer, který bude mít na starost péči o bezpečné fungování sportovního prostředí, monitoring naplňování etického standardu, přijímání podnětů a nastavování ochranných mechanismů v případech dílčích selhání.
Ombudsosoba i safeguardi budou společně zodpovědní za vzdělávání, informační a osvětovou kampaň k uvedení etického kodexu do praxe a informování všech aktérů o právech a povinnostech i možnostech dovolání, pokud se v prostředí sportu něco nepříznivého uděje.

Díky za osobní sdělení, které dnes na tiskové konferenci zaznělo přímo od Monika Vlčková. Sport jí přinášel radost, ale také fyzické a psychické strádání daleko za hranou etiky a toho, co by děti měly ve sportu zažívat.

Nemalá část sportovců získává nevhodným přístupem trenérů četná emoční zranění, končí sportovní dráhu předčasně, výjimkou nejsou ani vážná psychická onemocnění jako poruchy příjmu potravy, sebepoškozování apod. Věříme, že připravené kroky budou dobrou podporou pro všechny, kdo děti trénují s láskou a respektem, a zároveň zvýší bezpečí tam, kde dochází k rozporu s respektující praxí.

Národní sportovní agentura * Český Olympijský výbor * Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) * VICTORIA VSC * Kancelář veřejného ochránce práv * sportovní psychologové a lékaři * akademická obec * Český svaz pozemního hokeje * FAČR * Czech Women in Sport * Bez frází * Trénujeme s respektem

 

-KŠ-

Hlavní partneři

Institucionální partneři

Partneři

Mediální partneři

Týmy